Sabam for Culture

 

Sabam for Culture ondersteunt u door de creatie, het gebruik en de internationalisering van uw werk te stimuleren, met een focus op de ontwikkeling van uw talenten en de professionalisering van uw carrière. We richten ons hierbij op drie pijlers:

Hoe werkt het?
 

Vraagt u een beurs aan? Dan analyseert het team van Sabam for Culture uw aanvraag zorgvuldig op basis van duidelijke en vooraf gekende criteria.

Vraagt u steun voor uw project, evenement of beroepsvereniging? Dan beoordelen we uw aanvraag aan de hand van vooraf vastgestelde criteria.