Ik heb steun aangevraagd voor mijn cultureel project of evenement. Wat nu?

Uw aanvraag wordt zorgvuldig en objectief beoordeeld door één van onze twee commissies (één voor muziek en één voor audiovisuele werken, theater & dans, visuele kunsten en literatuur). Hierin zetelen experts uit uw sector. Zij gaan na of uw aanvraag voldoet aan ons reglement

Zodra de commissie een beslissing heeft genomen, brengen we u hiervan persoonlijk op de hoogte.