We are moving! This means that our offices will be closed from 18 November. You can of course continue to contact us during this period. From 12 December, we will be happy to welcome you at our new address.

Sabam for Culture

Send your request in just a few clicks.

Sabam for Culture ondersteunt u door de creatie, het gebruik en de internationalisering van uw werk te stimuleren, met een focus op de ontwikkeling van uw talenten en de professionalisering van uw carrière. We richten ons hierbij op drie pijlers:

Hoe werkt het?
 

Vraagt u een beurs aan? Dan analyseert het team van Sabam for Culture uw aanvraag zorgvuldig op basis van duidelijke en vooraf gekende criteria.

Vraagt u steun voor uw project, evenement of beroepsvereniging? Dan beoordeelt onze commissie muziek of grote rechten uw aanvraag aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. In deze commissies zitten experten uit uw artistieke sector. Voor ze een beslissing nemen over uw aanvraag, gaan ze na of die voldoet aan de normen en voorwaarden die in ons reglement zijn vastgelegd.