Ik ben uitgever en wil lid worden van Sabam. Hoeveel kost dat?

Sabam rekent momenteel geen jaarlijkse bijdrage aan. Voor uw lidmaatschap betaalt u eenmalig 200 euro aan administratieve kosten. Daarnaast schrijft u in op een aandeel van de coöperatieve vennootschap Sabam. U wordt dus aandeelhouder. 

U kunt kiezen voor:

  • een gedeeltelijk aandeel (31 euro): u mag onze algemene vergadering bijwonen.
  • een volledig aandeel (124 euro): u hebt stemrecht tijdens de algemene vergadering en u kunt zich kandidaat stellen voor een van de beslissingsorganen (een college of het bestuursorgaan).

Vraag uw lidmaatschap aan (door de papieren formulieren in te vullen hier) en word een van de meer dan 43.000 auteurs en uitgevers die voor het beheer van hun auteursrechten op Sabam vertrouwen.