Hoe int Sabam het reproductierecht?

De inningen gebeuren voornamelijk op basis van aanvragen van klanten, die gebruik wensen te maken van het visuele repertoire van Sabam.

Op basis van de informatie, meegedeeld door de klant, zal Sabam de rechten berekenen en factureren. De facturatie gebeurt eenmaal Sabam de bewijsexemplaren van het gebruik heeft ontvangen. Dit om na te gaan of de gebruiker effectief het werk heeft gebruikt zoals vermeld in zijn aanvraag. Als er een afwijking is, zal een herberekening van de verschuldigde rechten gebeuren.

Beëdigde personeelsleden van Sabam voeren periodieke controles bij verschillende gebruikers uit. Wanneer zij onrechtmatig gebruik vaststellen, stellen zij daarvan een proces-verbaal op en zullen de verschuldigde auteursrechten alsnog gefactureerd worden. Er zal eerst ook contact met de kunstenaar worden opgenomen om deze inbreuk te melden.

Leden van Sabam kunnen ook op ieder moment een gebruik of inbreuk melden. Deze melding wordt nagekeken en indien blijkt dat er geen toestemming werd gegeven voor dit gebruik, zal een controle gebeuren en worden de verschuldigde rechten gefactureerd.