Kan een auteur afstand doen van zijn volgrecht?

Neen, volgens artikel XI.175, § 1 van het wetboek van economisch recht is het volgrecht een onvervreemdbaar recht, “waarvan geen afstand kan worden gedaan, zelfs niet op voorhand”.