Mijn audiovisueel werk wordt op de buitenlandse televisie uitgezonden. Welke auteursrechten ontvang ik?

Sabam verdeelt de rechten uit het buitenland jaarlijks in mei en november. De datum waarop wij die rechten ontvangen, schommelt sterk en is afhankelijk van de data waarop de verschillende auteursverenigingen wereldwijd deze rechten innen en verdelen. We zijn dus afhankelijk van andere auteursverenigingen en we ontvangen de rechten slechts druppelsgewijs.