Mijn muziek wordt op tv gebruikt? Moet ik daar toelating voor geven?

Televisieomroepen gebruiken voortdurend muziekwerken die auteursrechtelijk beschermd zijn. Het is voor hen onmogelijk om voor elk werk een aparte toelating te vragen.

Omroepen sluiten dan ook algemene contracten met beheersmaatschappijen waarbij ze een ruime toelating krijgen om auteursrechtelijk beschermde muziekwerken te mogen gebruiken.

Er bestaan wel een aantal uitzonderingen waarbij men wel de toestemming moet vragen. Het gaat dan om het gebruik van uw muziek in:

  • de generiek van een programma (intro en outro)
  • films en (fictie)series
  • reclamespots

Gaat het om een audiovisueel genre waarbij geen toelating vereist is, dan speelt de aard van het product een rol. Zo mag uw werk niet gecombineerd worden met publiciteit of sponsoring. Is dat toch de bedoeling? Dan moet een aparte toelating gevraagd worden en kan u weigeren of specifieke eisen stellen.

Bovendien blijven uw morele rechten altijd voorbehouden. Bent u het oneens met een bepaald gebruik van uw werk? Dan kan u op basis van die morele rechten bezwaar aantekenen bij de omroep.