Mijn muziek wordt uitgezonden op de televisie. Welke auteursrechten ontvang ik?

Wanneer uw muziek op televisie wordt uitgezonden, berekenen wij de auteursrechten die u toekomen op basis van de volgende parameters:

 1. het bedrag aan auteursrechten dat de zender ons betaalt;
 2. het aantal werken waartussen we dit bedrag verdelen;
 3. het aantal punten dat we aan uw werk toekennen:
   
  • generiek of jingle: 1 punt
  • lichte muziek: 3 punten
  • ernstige muziek: 6,5 punten
  • jazz: 5 punten

  •  
 4. het aantal uitzendingen;
 5. de duur van het werk;
 6. of uw muziek in een audiovisueel werk wordt gebruikt en zo ja, van welk type (fictiefilm, documentaire, reclamespot, enz.);
 7. of het om voorgrond- of achtergrondmuziek gaat;
 8. of uw muziek overdag of ’s avonds wordt uitgezonden;
 9. of uw werk een productie (op aanvraag) van de zender is.

Als uw werk een productie van de zender is, krijgt u naast uw uitvoeringsrechten ook mechanische rechten.

De eerste twee parameters in de lijst variëren elk jaar. Het is dus moeilijk om op voorhand in te schatten wat de uitzending van uw werk zal opbrengen.