Wanneer vindt de afrekening van de reproductierechten visuele kunsten plaats?

De geïnde reproductierechten visuele kunsten worden trimestrieel op de rekening van de bij Sabam aangesloten auteurs en/of rechthebbenden gestort.