Wanneer vindt de afrekening van de volgrechten plaats?

De geïnde volgrechten worden trimestrieel op de rekening van de bij Sabam aangesloten auteurs en/of rechthebbenden gestort.