Wanneer vindt de verdeling van de volgrechten plaats?

De ontvangen volgrechten verdelen we driemaandelijks aan de aangesloten auteurs en/of rechthebbenden.