Wat is het volgrecht?

Het volgrecht is een vergoeding voor grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, als een van hun originele kunstwerken wordt doorverkocht door een kunsthandelaar.