Welke dragers vallen niet onder de uitzondering?
  • Elke drager, die niet gratis is (catalogus, merchandising, poster verkoop, publiciteit,…)
  • Elke drager, die niet voldoet aan de voorwaarden hierboven vermeld:
  • Dragers direct gericht aan personen (uitnodiging), dragers, waarvoor de organisator een beroep doet op derden (persdossier)
  • Originele werk niet aanwezig op tentoonstelling
  • Plaats en datum van het evenement niet vermeld