Bestuur
Algemene vergadering 2024: Welke bestuurders zetten mandaat voort en welke plaatsen zijn vacant?
december 19, 2023

Tijdens de algemene vergadering van 15 mei 2023 werd een nieuwe governance aangenomen, waardoor het aantal mandaten in het bestuursorgaan en de twee colleges (Muziek – Woord & Beeld) in de toekomst vermindert. Als gevolg van deze beslissing zal het bestuursorgaan na de algemene vergadering van 27 mei 2024 bestaan uit 8 bestuurders-aandeelhouders en één onafhankelijke bestuurder-voorzitter. De colleges tellen vanaf dan elk 6 leden. 

Als overgangsmaatregel werden de bestuurders wiens huidige mandaten verder lopen na de algemene vergadering van 2024, uitgenodigd om aan te geven of zij dit na 27 mei willen voortzetten binnen het bestuursorgaan of in één van de colleges.

Voortzetting mandaten

De volgende keuzes werden tijdens de vergadering van het bestuursorgaan op 12 december 2023 genoteerd:

Voorzetting mandaten in het bestuursorgaan: 

 • Jan Hautekiet: Nederlandstalig mandaat als auteur van muziekwerken tot 2025.
 • CTM Entertainment, vertegenwoordigd door Stefaan Moriau: Nederlandstalig mandaat als uitgever tot 2027.
 • Benoît Dobbelstein: Franstalig mandaat als auteur van muziekwerken tot 2025.
 • Manuel Hermia: Franstalig mandaat als auteur van muziekwerken tot 2026.
 • Yves Ringer: Franstalig mandaat als auteur van werken andere dan muziekwerken tot 2027.

Voortzetting mandaten in het college Muziek:

 • Serge Ramaekers: Nederlandstalig mandaat als auteur tot 2025.
 • Sabine Tielens: Nederlandstalig mandaat als auteur tot 2026.
 • Pierre Dumoulin: Franstalig mandaat als auteur tot 2026.
 • Rudy Léonet: Franstalig mandaat als auteur tot 2025.
 • Het Gerucht, vertegenwoordigd door Herman van Laar: Franstalig mandaat als uitgever tot 2027.

Voortzetting mandaten in het college Woord & Beeld:

 • Eva Cools: Nederlandstalig mandaat als auteur tot 2027.
 • Bram Renders: Nederlandstalig mandaat als auteur tot 2026.

 
Vacante mandaten

In het bestuursorgaan:
Om de in de statuten voorziene jaarlijkse vernieuwing van een vierde van de leden van het bestuursorgaan (de helft van het Nederlandse taalstelsel, de helft van het Franse taalstelsel) te respecteren, werd een overgangsmaatregel voorzien. In functie van de hierboven vermelde keuze van de zetelende bestuurders en de eindtermijn van hun mandaat zijn de vacante mandaten:

 • Een Nederlandstalige mandaat als auteur van muziekwerken voor een duurtijd van 2 of 4 jaar.
 • Een Nederlandstalig mandaat als auteur van andere werken dan muziek voor een duurtijd van 2 of 4 jaar.
 • Een Franstalig mandaat als uitgever voor een duurtijd van 4 jaar.

Over de invulling van deze mandaten zal gestemd worden op de algemene vergadering van 27 mei 2024. De mandaten van het Nederlandstalige taalstelsel zullen toegewezen worden in functie van het stemmenaantal dat de verkozen kandidaten behaalden. Het langstlopende mandaat wordt toegewezen aan de verkozen kandidaat met het hoogste stemmenaantal.  Op die manier kan, na een eerste transitieperiode, elk jaar één vierde van de bestuurders-aandeelhouders worden vervangen/herkozen en wordt een continuïteit gegarandeerd.

 

In de colleges:
Om de in de statuten voorziene jaarlijkse vernieuwing van een derde van de leden van de colleges (de helft van het Nederlandse taalstelsel, de helft van het Franse taalstelsel) te respecteren, werd een overgangsmaatregel voorzien. In functie van de hierboven vermelde keuze van de zetelende bestuurders en de eindtermijn van hun mandaat zijn de vacante mandaten:

In het college Muziek:

 • Een Nederlandstalig mandaat als uitgever voor een duurtijd van 3 jaar.

In het college Woord & Beeld:

 • Een Nederlandstalige mandaat als auteur voor een duurtijd van 3 jaar. 
 • Drie Franstalige mandaten als auteur voor een duurtijd van 1, 2 of 3 jaar.

Over de invulling van deze mandaten zal gestemd worden op de algemene vergadering van 27 mei 2024. De mandaten van het Franstalige taalstelsel zullen toegewezen worden in functie van het stemmenaantal dat de verkozen kandidaten behaalden. Het langstlopende mandaat wordt toegewezen aan de verkozen kandidaat met het hoogste stemmenaantal.  Op die manier kan, na een eerste transitieperiode, elk jaar één derde van de leden van de colleges worden vervangen/herkozen en wordt een continuïteit gegarandeerd.


Interesse in één van deze mandaten? 

Houd dan zeker onze website en uw email in de gaten. In januari communiceren we alle informatie die u nodig hebt om uw kandidatuur in te dienen. 

Let op: wilt u uw stemrecht kunnen uitoefenen op de algemene vergadering van 27 mei 2024?  Volstort dan uiterlijk op 28 maart 2024 uw volledige aandeel. 

Raadpleeg de rubriek Membership Information via MyProfile in MySabam voor meer info over uw stemrecht. Het antwoord op uw vraag daar niet gevonden? Aarzel dan niet en contacteer ons via affiliation@sabam.be. Onze medewerkers helpen u graag verder.
 

 

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons