Stock - Laptop

share

Stel uw kandidatuur voor de Toneelschrijfprijs 2018

april 10, 2018

De Taalunie Toneelschrijfprijs heet vanaf 2018 – kort en krachtig – de Toneelschrijfprijs. Doel is de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk te stimuleren. De prijs bedraagt 10.000 euro en wordt uitgereikt aan de auteur van een oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk. Kinder- en jeugdtheater zijn nadrukkelijk inbegrepen. De prijs geeft een auteur de kans om zijn of haar schrijverschap verder te ontwikkelen. De prijsuitreiking vindt afwisselend plaats in Nederland en Vlaanderen. Wij zijn alvast benieuwd wie er in de voetsporen van Ilja Leonard Pfeijffer treedt.
(klik hier voor een interview met de laureaat van 2017)

De Toneelschrijfprijs 2018 zal in september 2018 tijdens het Theaterfestival in Antwerpen worden uitgereikt, met de steun van Sabam for Culture.

Vanaf dit jaar zetten naast de Taalunie ook het Fonds Podiumkunsten / Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) hun schouders onder dit initiatief. Het VFL en het Fonds Podiumkunsten/Nederlands Letterenfonds staan in voor de praktische organisatie. De Taalunie blijft een financierende rol spelen. Deze verschuiving past in het kader van de intensievere samenwerking tussen deze partners voor de promotie van de Nederlandstalige literatuur en toneelschrijfkunst binnen het volledige taalgebied.

  • Alleen teksten die in de periode tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 voor het eerst zijn opgevoerd, komen in aanmerking.Readings zijn uitgesloten van deelname.
  • De op de toneeltekst gebaseerde voorstelling moet minimaal 5 keer in het openbaar gespeeld zijn door een professioneel gezelschap of producent. Bij de inzending stuurt u een zo volledig mogelijke speellijst mee.
  • Vertalingen, bewerkingen, teksten voor cabaret en musical, muziek- en poppentheater, en libretti zijn uitgesloten. In twijfelgevallen beslist de jury.

 

Hoe inzenden?

U stuurt de in aanmerking komende tekst(en), samen met het ingevulde antwoordformulier en een speellijst digitaal naar het Vlaams Fonds voor de Letteren info@vfl.be, vergezeld van een ingevuld antwoordformulier.


 

Deadline

  • 15 april 2018 voor teksten die tussen 1 juli 2017 en 1 april 2018 in première zijn gegaan.
  • 1 juni 2018 voor teksten die na 1 april 2018 in première (zijn) (ge)gaan.

 

Beoordeling

Uitgangspunt bij de samenstelling van de jury is dat de leden zelf in de theaterpraktijk werkzaam zijn. Na sluiting van de inzenddatum bekijkt de secretaris of er tussen de inzenders geen schrijvers zijn die een bloedband of andere nauwe relatie hebben met een van de juryleden. Mocht dat wel zo zijn, dan worden in samenspraak met de verschillende partners maatregelen genomen om belangenverstrengeling zoveel als mogelijk te voorkomen.

De jury komt minstens twee keer samen om de ingezonden teksten te bespreken. Na lezing en beoordeling van de ingezonden teksten besluit de jury in haar laatste bijeenkomst welke drie auteurs genomineerd worden voor de prijs.

Deze auteurs worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de nominatie. Als auteurs van ingezonden teksten niets van de jury vernemen, betekent dit dat ze niet genomineerd zijn. De uiteindelijke laureaat wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking.

Over de keuze van de jury is geen correspondentie mogelijk. De jury motiveert haar keuze in een juryrapport, dat voorgelezen wordt tijdens de uitreiking en dat direct na de prijsuitreiking op de website van de verschillende partners wordt geplaatst.

> Lees meer over de vorige edities van de prijs en over de laureaten ...

Hebt u vragen? Onze Customer Service helpt u graag zo snel mogelijk verder.

 

Contacteer ons