Vlaams Fonds voor de Letteren en iedereen Leest logo

share

VFL en Iedereen Leest volgend jaar onder één dak in Antwerpen

februari 23, 2018

Vanaf  2019 huizen Het Vlaams Fonds voor de Letteren en Iedereen Leest onder hetzelfde dak in Hotel Dumont in de Lange Leemstraat in Antwerpen.
Deze gezamenlijke huisvesting komt er onder impuls van de Vlaamse overheid en het Antwerpse stadsbestuur. Dit moet zorgen voor meer afstemming en samenwerking in het kader van een geïntegreerd letterenbeleid en maakt van Antwerpen nog meer dé boekenstad van Vlaanderen.


 Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) botste op z’n huidige locatie al een tijdje tegen grenzen aan. Door de uitbouw van het VFL als centrale speler in het boeken- en letterenveld en de verdere uitbreiding van de werking was een nieuwe locatie noodzakelijk.

‘Daarom’, verduidelijkt minister van Cultuur Sven Gatz, ‘hebben we in de nieuwe beheersovereenkomst van het VFL met de Vlaamse overheid vastgelegd dat een gezamenlijke huisvesting van het VFL en Iedereen Leest in een nieuw ‘huis van de letteren’ kansen zou bieden op afstemming over en samenwerking aan een geïntegreerd letterenbeleid. Dat wordt met het Hotel Dumont in Antwerpen nu concreet.’


Bovendien zijn er nog gesprekken gaande met extra partners en organisaties uit de letterensector. Het is dus mogelijk dat er in de toekomst nog extra bewoners bijkomen, zoals de Vlaamse Auteursvereniging. Jos Geysels, voorzitter van het VFL, zegt daarover: ‘Het was al vele jaren een doelstelling: de uitbouw van een gezamenlijke ontmoetings- en werkplaats voor de ganse sector. Het zal het VFL nog meer kansen geven om de samenwerking tussen alle partners van het boeken- en letterenveld te bevorderen. Informele contacten, overleg en gedeelde projecten vanuit gemeenschappelijke doelstellingen maken het hart uit van dit mooie huis. Het zal ook een open huis zijn, waar mensen terecht kunnen voor kleine presentaties, boekvoorstellingen of studiedagen. Daarnaast willen we de unieke bibliotheek van het VFL en Iedereen Leest beter ontsluiten voor professionals en wetenschappelijke onderzoekers.’

Ook Iedereen Leest is positief over de vernieuwde dynamiek die de gezamenlijke locatie mogelijk zal maken. ‘Een huis delen zal een enorme opportuniteit bieden om de samenwerking tussen Iedereen Leest en het Vlaams Fonds voor de Letteren nog te versterken,’ aldus voorzitter Kris Rutten. ‘Vooral de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het huis zullen toelaten dat Iedereen Leest haar activiteiten als Vlaamse referentieorganisatie rond lezen en leesbevordering verder kan uitbouwen. We zijn ervan overtuigd dat de dynamiek die zal ontstaan een belangrijke impuls zal betekenen voor een geïntegreerde werking rond leesbevordering.’

Caroline Bastiaens, schepen voor cultuur: ‘Naast het Huis van het Boek waar boek.be, de uitgevers, boekhandelaren en boekimporteurs onderdak vinden, Unesco werelderfgoed Museum Plantin-Moretus, het Letterenhuis en de Erfgoedbibliotheek krijgt onze stad nu ook een huis voor organisaties die de letterensector ondersteunen, van auteurs tot lezers. Hiermee zetten we Antwerpen nog meer op de kaart als dé boekenstad en wordt onze stad de thuisbasis van een dynamisch en divers letterenveld voor heel Vlaanderen. Door de erfpachtovereenkomst voor een periode van 35 jaar kan een langetermijnvisie voor het Huis en het gezamenlijke beleid uitgetekend worden.’

Hotel Dumont wordt het gezicht van het geïntegreerde Vlaams letterenbeleid. De keuze voor het pand in de Lange Leemstraat is het gevolg van een lange en intensieve speurtocht in meerdere Vlaamse steden. Uit die vergelijkende studie is dit pand uiteindelijk op basis van objectieve criteria als meest geschikt naar voren gekomen. De verbouwingen en de inrichting van het pand zullen afgerond zijn tegen het najaar van 2019.

 

 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) draagt via een geïntegreerd letterenbeleid zorg voor een dyna­misch en divers letterenveld, waarbij de auteur en de lezer centraal staan. Het wil een breed toegankelijk literair landschap mogelijk maken en de Vlaamse literatuur meer zichtbaarheid geven in binnen- en buitenland.

Iedereen Leest (IL) streeft ernaar om de toegang tot lezen voor iedereen mogelijk te maken. Het is dé referentieorganisatie rond lezen en leesplezier en wil samen met partners bouwen aan een sterke en brede leescultuur in Vlaanderen en Brussel.

het pand in de Antwerpse Lange Leemstraat (c) Raf Jennes

Hebt u vragen? Onze Customer Service helpt u graag zo snel mogelijk verder.

 

Contacteer ons