Digital vote
Zo stemt u voortaan op de Algemene Vergadering
februari 6, 2024

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 mei 2023 keurde u een aantal wijzigingen aan onze statuten goed: meer bepaald over een nieuwe corporate governance en meer autonomie voor de disciplines Muziek en Woord & Beeld.

Concreet betekent dit dat de besluiten die we ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen voortaan een nieuw stemsysteem volgen, afhankelijk van hun aard en in overeenstemming met artikel 37 en 42 van de statuten.

Nieuw stemsysteem

We maken daarbij een onderscheid tussen 3 soorten besluiten:

 

Besluiten die een meerderheid vereisen van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders:

 • Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Kwijting en verkiezing van bestuurders;
 • kwijting en benoeming van de commissaris;
 • Vergoeding van de commissaris;
 • Vergoedingen aan de bestuurders en leden van de colleges, en regels voor de vergoeding van hun onkosten en reiskosten.

 

Besluiten die een meerderheid vereisen van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders in elk van de twee categorieën (Muziek EN Woord & Beeld):

 • Statutenwijzigingen;
 • Wijziging aan de bepalingen van het Algemeen Reglement met betrekking tot beide categorieën aandeelhouders (Muziek EN Woord & Beeld).

 

Besluiten die een meerderheid vereisen in slechts één categorie van aandeelhouders (Muziek OF Woord & Beeld):

 • Wijziging aan de bepalingen van het Algemeen Reglement die uitsluitend betrekking hebben op één categorie aandeelhouders (Muziek OF Woord & Beeld);
 • Verkiezing van leden van het college Muziek of Woord & Beeld.

Algemeen Reglement in 3 delen

Bijgevolg zullen we tijdens de Algemene Vergadering van 27 mei 2024 een nieuwe versie van het Algemeen Reglement - bestaande uit drie delen - voorleggen ter goedkeuring:

 1. Een algemeen deel dat geldig is voor beide categorieën aandeelhouders: Muziek en Woord & Beeld; 
 2. Een specifiek deel voor de categorie Woord & Beeld;
 3. Een specifiek voor de categorie Muziek.

Zo stemt u tijdens de Algemene Vergadering

In de praktijk verandert er niets aan de manier waarop u stemt tijdens de Algemene Vergadering. 

Het elektronische stemsysteem wordt zodanig geprogrammeerd dat u enkel kan stemmen voor de categorie waartoe u behoort en - indien van toepassing – voor de categorie van de aandeelhouder die u een volmacht geeft.

Controleer uw categorie

Surf naar de rubriek Lidmaatschapsinfo van MyProfile in MySabam en controleer de categorie waartoe u behoort (Muziek / Woord & Beeld).

Is deze niet correct? Volg dan de instructies die vermeld staan in uw account.

Let op: U kunt maar behoren tot één van de 2 categorieën, zelfs wanneer u actief bent in zowel Muziek, als Woord & Beeld.

 

Vragen? Aarzel niet en contacteer ons via affiliation@sabam.be. Onze medewerkers helpen u graag verder.

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons