Afrekeningen

Sabam int rechten bij de zenders, de kabelmaatschappijen, de horeca, … voor uitzendingen op televisie, maar ook voor uitzendingen via NETFLIX en andere video of streaming on demand platforms. Daarnaast int Sabam ook rechten bij duplicatie van een audiovisueel werk op dvd.      

Die geïnde rechten moeten natuurlijk ook verdeeld worden.

Voor uitzendingen op televisie gebeurt dit op basis van de uitzendlijsten die we ontvangen van de zenders en volgens de verdeelsleutel die door de auteurs werd vastgelegd bij de aangifte van het werk.

Voor dvd wordt de inning van 6,1% op de groothandelsprijs verdeeld volgens diezelfde verdeelsleutel van het audiovisuele werk.

Wanneer de afrekeningen juist plaatsvinden, kan u bekijken in de lijst hieronder.

Voor inlichtingen over uw rechten in het buitenland en de lijst van de landen waarmee Sabam wederkerigheidscontracten heeft getekend, kan u hieronder terecht.

Overzicht van wederkerigheidscontracten