Beurzen

Wie komt in aanmerking?

Nederlandstalige literaire auteurs, stripauteurs, illustratoren, poëten; leden of kandidaat-leden Sabam, die bewijzen van hun literaire activiteit kunnen voorleggen in de vorm van eerdere publicaties.

Toekenningsvoorwaarden

 • Aangesloten zijn of aanvraag indienen bij Sabam met ingang van de beursaanvraag.
 • Reeds over het vereiste aantal publicaties volgens beurscategorie beschikken (erkende uitgeverij of eigen beheer)
 • Eénzelfde auteur kan slechts 1 aanvraag om de 2 jaar indienen
 • Eénzelfde literair werk kan slechts één beurs genieten, ze zijn niet combineerbaar

Indienen van de dossiers

 • De aanvraag kan op elk ogenblik (let wel op de afsluitdata) worden gedaan en indien ontvankelijk zal deze onderzocht worden door de respectievelijke commissie.
 • Jaarlijkse afsluitdata aanvragen: 15 mei en 31 oktober

Kandidaturen praktisch

Na onze bevestiging van ontvankelijkheid van de beursaanvraag waarin aanvrager eerste uitleg mailt, zal de kandidaat gevraagd worden het aanvraagformulier in te vullen, en dit samen met zijn dossier en bijlagen electronisch te bezorgen via tania.ghyselinck@sabam.be

Samenstelling dossier

 • Een brief waarin de auteur zijn aanvraag duidt, motiveert en preciseert voor welke beurs hij specifiek in aanmerking wenst te komen.
 • Artistiek cv/biografie
 • Bibliografie
 • Uitgeverij(en) + intentieverklaring uitgever voor het project waarvoor de beurs wordt aangevraagd
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, e-mail, tel.gsm, rekeningnummer, rijksregisternummer + copie van de identiteitskaart
 • Behalve voor eerstvermelde beurs: Manuscript of stripscenario (in progress)
 • Voor eerstvermelde beurs  type gewenste ondersteuning en precisering locatie en concept
 • Voor eventuele boekhoudkundige opvolging: bankdocument met IBAN-code en exacte omschrijving van de rekening

Uitbetaling

De beurs zal in één schijf worden uitbetaald, binnen de dertig werkdagen na de beslissing van de adviescommissie. Bij publicatie van het gesteunde werk engageert de auteur zich om hierin de steun van Sabam (for Culture) te vermelden. Bij het niet respecteren van deze voorwaarde zal een volgende beursaanvraag automatisch onontvankelijk worden verklaard.
(standaard wordt gevraagd een drukproef op te sturen)

Beurs  “Deelname op uitnodiging of nominatie boekenbeurs/festival/wedstrijd/prijs buitenland”

Ondersteuning deelname op uitnodiging/nominatie literair festival of boekenbeurs in het buitenland (verplaatsingsonkosten, promo e.d.)
(vbdn. Frankfurterbuchmesse, Jeugdboekenbeurs Bologna, Stripbeurs Angoulême, longlistnominees literatuurprijzen in Nederland…)

Bedrag:

800 Euro

Criteria:
 • minimum 2 publicaties op cv (al dan niet in eigen beheer)
 • max. 1 aanvraag om de twee jaar door dezelfde auteur

Beurs voor “een veelbelovend literair debuut” (NIEUW!)

Ondersteuning van de kosten die gepaard gaan met de tot standkoming van een literair debuut “in progress”, (research, verplaatsing enz.)

Bedrag:

1000 Euro

Criteria:
 • Intentieverklaring uitgever
Returnvoorwaarden:    

Vermelding Sabam in de publicatie

Beurs   “Literaire creatie non fictie”

Ondersteuning van de kosten die gepaard gaan met de tot standkoming van een non fictiewerk “in progress”, (research, verplaatsing enz.)

Bedrag:

1000 Euro

Criteria:
 • minimum 2 publicaties op cv
 • max. 1 aanvraag om de twee jaar door dezelfde auteur
Returnvoorwaarden:

vermelding Sabam in de publicatie

Beurs   “Literaire creatie fictie (zowel fictie voor Jeugd als Volwassenen)”

Bedrag:

1000 Euro

Ondersteuning van de kosten die gepaard gaan met de tot standkoming van een fictiewerk “in progress”, (research, verplaatsing enz.)

Criteria:
 • minimum 2 publicaties op CV
 • max. 1 aanvraag om de twee jaar door dezelfde auteur
Returnvoorwaarden:

vermelding Sabam in de publicatie

Beurs   “Literaire creatie poëzie”

Bedrag:

1000 Euro

Ondersteuning van de kosten die gepaard gaan met de tot standkoming van een gedichtenbundel,

Criteria:
 • minimum 2 publicaties op CV
 • max. 1 aanvraag om de twee jaar door dezelfde auteur
Returnvoorwaarden:

vermelding Sabam in de publicatie

Beurs “Creatie OF pitch strip of illustratie”  

Bedrag:

1500 Euro

Ondersteuning van de kosten die gepaard gaan met de totstandkoming van een strip door de scenarist en de tekenaar (gezamenlijk dossier), OF ondersteuning aanmaak storyboard bvb een scenarist die beroep doet op een tekenaar om een storyboard te pitchen bij een potentiële uitgever of andere partner

Criteria:
 • minstens 1 publicatie op CV
 • max. 1 aanvraag om de twee jaar door dezelfde auteur
Returnvoorwaarden:

vermelding Sabam in de publicatie