Aangifte werk

Theaterteksten, bewerkingen, vertalingen, toneelmuziek en choreografieën... worden allemaal aangegeven via hetzelfde formulier.

Als het werk door meerdere auteurs werd gemaakt, vergeet dan zeker niet de overeengekomen rechtenverdeling te vermelden op het formulier.
Eens alle rechthebbenden getekend hebben op het formulier, stuurt u het op naar ons samen met een exemplaar van de tekst (liefst per e-mail).

Gaat het over een vertaling of bewerking, dan moet u ons naast de aangifte ook de toestemming van de oorspronkelijke auteur bezorgen.

OPGELET : Vergeet niet om uw werk aan te geven voor de eerste opvoering. Alleen dan kunnen wij u een efficiënte inning en verdeling van uw rechten garanderen.