Beurzen

Beurs residentiewerking

--- Het budget voor deze beurs is uitgeput. Wij nodigen u uit om uw aanvraag in te dienen vanaf 1 januari 2024 --- Sabam for Culture biedt u een beurs tot 2.000 € aan. Hiermee dekt u een deel van de kosten die u tijdens uw residentie maakt. Zo willen we ervoor zorgen dat u zich in een professionele context kan ontwikkelen en de ruimte krijgt om aan uw nieuw materiaal te werken.

Promotie van visuele kunsten

--- Het budget voor deze beurs is uitgeput. Wij nodigen u uit om uw aanvraag in te dienen vanaf 1 januari 2024 --- Sabam for Culture ondersteunt met deze beurs kunstenaars die hun werk op verschillende manieren promoten. Deze beurs staat open voor alle kunstvormen of -genres.

Creatiebeurs nieuw werk

--- Het budget voor deze beurs is uitgeput. Wij nodigen u uit om uw aanvraag in te dienen vanaf 1 januari 2024 --- Sabam for Culture stimuleert het geven van creatieopdrachten aan kunstenaars. Kunstenaars die een opdracht ontvangen om nieuw werk te creëren, kunnen via deze beurs aanspraak maken op een bijkomende vergoeding. De beurs bedraagt 20% van het contractueel vastgelegd bedrag. Met een maximum van 3.000€.