Beurzen

Beurs residentiewerking

Met deze beurs ondersteunt Sabam for Culture een organisatie die een residentieplek aanbiedt aan één of meerdere kunstenaars. De beurs bedraagt maximum € 3.000 en vergoedt specifieke kosten die de kunstenaars in kwestie ondersteunen.

Meer info? Klik hier!

Promotiebeurs

Sabam for Culture ondersteunt met deze beurs kunstenaars die hun werk op verschillende manieren promoten. Deze beurs staat open voor alle kunstvormen of -genres.

Meer info? Klik hier!

Creatiebeurs nieuw werk

Deze beurs is bedoeld om kosten te dekken die gepaard gaan met het creëren van nieuw werk wanneer dit in opdracht gebeurt. Deze beurs vergoedt 50% van de gemaakte kosten met een maximum toelage van € 2.000 en staat open voor alle kunstvormen.

Meer info? Klik hier!