Beurzen

Wie kan een dossier indienen en waarvoor?

Alle kunstenaars die lid zijn van Sabam en kunnen bewijzen dat ze regelmatig en beroepshalve een artistieke activiteit uitoefenen in het domein van de visuele kunsten kunnen een aanvraagdossier indienen voor een beurs visuele kunsten van Sabam.

Welke beurzen zijn er?

 • 2 jaarlijkse beurzen “artist in residence” ter waarde van elk €1.500, hoofdzakelijk gericht op gespecialiseerde organisaties (bv. Wiels,). Dit komt neer op een budget van €3.000
 • 2 jaarlijkse uitgavebeurzen ter waarde van elk €3.000, waarvan €1.500 voor de kunstenaar en €1.500 voor de uitgever. Dit komt neer op een budget van €6.000
 • 1 jaarlijkse multimediabeurs ter waarde van €1.500. Het budget bedraagt dus ook €1.500.
 • 2 jaarlijkse exportbeurzen (transport van een expositie,…) ter waarde van elk €1.500. Dit komt neer op een totaalbudget van € 3.000.

Welke voorwaarden zijn gekoppeld aan deze beurzen?

De beurzen voor visuele kunsten van Sabam worden toegekend door Sabam op voorstel van een externe commissie.

Om in aanmerking te komen, moet de kunstenaar voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Lid zijn van Sabam
 • Een natuurlijke person zijn
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van aanvraag
 • Elk project kan slechts één beurs krijgen; beurzen zijn niet cumuleerbaar

Wat moet er in zo'n dossier?

Het aanvraagdossier voor een beurs visuele kunsten van Sabam moet de volgende documenten bevatten:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Een brief met een beschrijving van het project, waarin de kunstenaar zijn aanvraag duidt, motiveert en aangeeft welke beurs hij wil krijgen
 • Een overzicht van het geschatte budget
 • Melding van de stand van zaken van het project
 • Een artistiek cv + biografie

Praktische kalender

Jaarlijks zijn er twee vergaderingen voorzien om de dossiers te analyseren en een beslissing te nemen: 30 april en 31 oktober.

De aanvraagdossiers moeten opgestuurd worden naar Tania Ghyselinck, Aarlenstraat 75/77, 1040 Brussel, in één exemplaar en ten laatste op 15 oktober.

Na elke vergadering van de commissie worden de kandidaten via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissingen.

Binnen de dertig werkdagen na de mededeling van de beslissing worden de beurzen uitbetaald.

Beurs "artist in residence"

Deze beurs is bedoeld om de verblijfskosten te verlichten (huisvesting, materiaal,…) die een organisatie betaalt voor de residentie van een kunstenaar op een bepaalde plaats in een bepaalde periode.

Bedrag:

€ 1.500

Toekenningsvoorwaarden:
 • Lid zijn van Sabam
 • Een natuurlijke persoon zijn
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van aanvraag
 • Elk project kan slechts één beurs krijgen; beurzen zijn niet cumuleerbaar
Aanvragen indienen:

De aanvraag kan op elk moment van het jaar ingediend worden en wordt onderzocht op de eerstvolgende vergadering van de commissie.

DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN DOSSIERS voor de vergaderingen van de commissie: 15 april en 15 oktober.

Aanvraagdossier:

Het aanvraagdossier moet, in één exemplaar, op papier naar het volgende adres worden gestuurd:

Tania Ghyselinck – Beurzen visuele kunsten – Aarlenstraat 75/77 – 1040 Brussel EN digitaal naar tania.ghyselinck@sabam.be

Het aanvraagdossier voor een beurs visuele kunsten van Sabam moet de volgende documenten bevatten:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Een brief waarin de kunstenaar zijn aanvraag duidt en motiveert
 • Kopie van de uitnodigingsbrief / bevestiging van de instelling
 • Een overzicht van het geschatte budget
 • Melding van de stand van zaken van het project
 • Een artistiek cv + eventueel biografie
 • Voor boekhoudkundige opvolging: een bankdocument met IBAN-code en exacte omschrijving van de rekening
Uitbetaling:

De beurs zal in één schijf worden uitbetaald, binnen de dertig werkdagen na de beslissing van de commissie.

Uitgavebeurs

Deze beurs, die bestaat uit 2 luiken – één voor de kunstenaar en een ander voor de uitgever – is bedoeld om de uitgave van tentoonstellingscatalogussen en kunstboeken (monografieën) te promoten.

De beurs is opgesplitst in twee delen: €1.500 voor de kunstenaar en €1.500 voor de uitgever.

Bedrag:

€3.000

Voor deze beurs moeten de kunstenaar en de uitgever samen een aanvraag indienen.

Toekenningsvoorwaarden:
 • Lid zijn van Sabam
 • Een natuurlijke person zijn
 • Het boek moet gaan over een kunstenaar die lid is van Sabam (monografie)
 • De kunstenaar mag deze beurs slechts om de 2 jaar aanvragen
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van aanvraag
 • Elk project kan slechts één beurs krijgen; beurzen zijn niet cumuleerbaar
Aanvragen indienen:

De aanvraag kan op elk moment van het jaar ingediend worden en wordt onderzocht op de eerstvolgende vergadering van de commissie.

DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN DOSSIERS voor de vergaderingen van de commissie: 15 april en 15 oktober.

Aanvraagdossier:

Het aanvraagdossier moet, in één exemplaar, op papier naar het volgende adres worden gestuurd:

Tania Ghyselinck – Beurzen visuele unsten – Aarlenstraat 75/77 – 1040 Brussel EN digitaal naar tania.ghyselinck@sabam.be

Het aanvraagdossier voor een beurs beeldende kunsten van Sabam moet de volgende documenten bevatten:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Een brief waarin de kunstenaar en de uitgever hun aanvraag duiden en motiveren.
 • Een cv van de protagonisten (kunstenaar en uitgever) + eventueel biografie
 • Een overzicht van het geschatte budget
 • Melding van de stand van zaken van het project
 • Voor boekhoudkundige opvolging: een bankdocumkent met ieders IBAN-code en exacte omschrijving van de rekening
Uitbetaling:

De beurs zal in 2 schijven worden uitbetaald: de eerste schijf van €1.500 aan de kunstenaar bij de aanvaarding van het dossier en de tweede schijf van €1.500 aan de uitgever bij de publicatie van het boek.

Het logo en de steun van Sabam moeten vermeld worden in het colofon van het werk.

Bij het niet respecteren van deze verplichting zal een volgende beursaanvraag automatisch verworpen worden.
 Multimediabeurs

Deze beurs is bedoeld om een kunstenaar te helpen die voor een werk verschillende kunstvormen wil gebruiken (video, sculptuur, schilderkunst, tekenen,…).

Bedrag:

€1.500

Toekenningsvoorwaarden:
 • Lid zijn van Sabam
 • Een natuurlijke person zijn
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van aanvraag
 • Elk project kan slechts één beurs krijgen; beurzen zijn niet cumuleerbaar
Aanvragen indienen:

De aanvraag kan op elk moment van het jaar ingediend worden en wordt onderzocht op de eerstvolgende vergadering van de commissie.

DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN DOSSIERS voor de vergaderingen van de commissie: 15 april en 15 oktober.

Aanvraagdossier:

Het aanvraagdossier moet, in één exemplaar, op papier naar het volgende adres worden gestuurd:

Tania Ghyselinck – Beurzen visuele kunsten – Aarlenstraat 75/77 – 1040 Brussel EN digitaal naar tania.ghyselinck@sabam.be

Het aanvraagdossier voor een beurs visuele kunsten van Sabam moet de volgende documenten bevatten:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Een brief waarin de kunstenaar zijn aanvraag en project duidt en motiveert
 • Een overzicht van het geschatte budget
 • Melding van de stand van zaken van het project
 • Een artistiek cv + eventueel biografie
 • Voor boekhoudkundige opvolging: een bankdocument met IBAN-code en exacte omschrijving van de rekening
Uitbetaling:

De beurs zal in één schijf worden uitbetaald, binnen de dertig werkdagen na de beslissing van de commissie.

Indien het project wordt tentoongesteld, moet het logo en de steun van Sabam – in de mate van het mogelijke – vermeld worden in het promomateriaal van het werk.

Bij het niet respecteren van deze verplichting zal een volgende beursaanvraag automatisch verworpen worden.

Exportbeurs

Deze beurs is bedoeld om de kosten te dragen voor de organisatie van individuele of collectieve exposities op voorwaarde dat de kunstenaar van een aanzienlijke visibiliteit in het buitenland geniet.  

Bedrag:

€1.500

Toekenningsvoorwaarden:
 • Lid zijn van Sabam
 • Een natuurlijke person zijn
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar
 • Het project is nog niet gerealiseerd op het moment van aanvraag
 • Elk project kan slechts één beurs krijgen; beurzen zijn niet cumuleerbaar
Aanvragen indienen:

De aanvraag kan op elk moment van het jaar ingediend worden en wordt onderzocht op de eerstvolgende vergadering van de commissie.

DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN DOSSIERS voor de vergaderingen van de commissie: 15 april en 15 oktober.

Aanvraagdossier:

Het aanvraagdossier moet, in één exemplaar, op papier naar het volgende adres worden gestuurd:

Tania Ghyselinck – Beurzen visuele kunsten – Aarlenstraat 75/77 – 1040 Brussel EN digitaal naar tania.ghyselinck@sabam.be

Het aanvraagdossier voor een beurs visuele kunsten van Sabam moet de volgende documenten bevatten:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Een brief waarin de kunstenaar zijn aanvraag en project duidt en motiveert
 • Kopie van de uitnodigingsbrief van de tentoonstellingsruimte
 • Een overzicht van het geschatte budget
 • Melding van de stand van zaken van het project
 • Een artistiek cv + eventueel biografie
 • Voor boekhoudkundige opvolging: een bankdocument met IBAN-code en exacte omschrijving van de rekening
Uitbetaling:

De beurs zal in één schijf worden uitbetaald, binnen de dertig werkdagen na de beslissing van de commissie.

Indien er promomateriaal gepubliceerd wordt, engageert de kunstenaar zich om het logo en de steun van Sabam – in de mate van het mogelijke – te vermelden.

Bij het niet respecteren van deze verplichting zal een volgende beursaanvraag automatisch verworpen worden