Unisono

Muziek omringt ons tegenwoordig dag in dag uit: in restaurants en winkels, op straat, aan klantenbalies en noem maar op. Kortom, muziek vergezelt ons overal waar we komen en gaan – ook in de bedrijven.

Mogelijk gebruikt u al muziek in uw bedrijf, vereniging of openbare dienst. Bijvoorbeeld: uw personeel luistert naar muziek tijdens het werk, u speelt muziek in uw bedrijfsrestaurant of kantine, er is wachtmuziek op uw telefoonlijnen, u hebt achtergrondmuziek op uw website geplaatst of in uw gebouwen wordt muziek gebruikt naar aanleiding van een pensionering, een promotie, een verjaardag of een personeelsfeest. Ervaring en statistieken tonen immers aan dat arbeid verrichten of klanten ontvangen met een streepje achtergrondmuziek het welzijn van de werknemer en de klant ten goede komt. Volgens het Wetboek van Economisch Recht dient u in deze gevallen voor het gebruik van de muziek te betalen.

 

Wat is Unisono?

Auteurs bezitten auteursrechten op hun creaties, uitvoerende kunstenaars en producenten beschikken over naburige rechten op de muziekopname.

Unisono is het uniek loket waaronder Sabam, PlayRight en SIMIM gezamenlijk optreden voor het innen van deze rechten voor muziek in bedrijven.  Een one-stop omgeving gecreëerd met steun van diverse beroepsfederaties. Eén gebruikslicentie die u toelaat op een eenvoudige manier uw muziekgebruik te regulariseren. Steeds meer bedrijfsleiders zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van muziek in hun bedrijf.

De Unisono-licentie geldt voor muziek:

  1. op de werkvloer en in de eetruimtes waar alleen uw personeel komt;
  2. op uw personeelsfeesten;
  3. aan de telefoon (wachtmuziek);
  4. op uw websites.

Voor het gebruik van muziek in ruimtes enkel toegankelijk voor personeel gelden vanaf 1 januari 2018 voor de naburige rechten nieuwe regels vastgelegd in twee Koninklijke Besluiten (KB van 17 december 2017 - KB van 8 juli 2018).

Alle tarieven die terug te vinden zijn op deze website zijn exclusief 6% btw en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

 

Wij zijn we?

Sabam werd in 1922 opgericht als collectieve beheersvennootschap van auteurs, componisten en uitgevers erkend door de overheid om de auteursrechten van haar aangesloten auteurs, componisten en uitgevers te innen en verdelen. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire. Zij verzorgt de administratie van UNISONO, en is gemandateerd door PlayRight en SIMIM om in hun naam en voor hun rekening op te treden.

Opgericht in 1974 door een groep artiesten die hun rechten als uitvoerders wensten op te eisen, is PlayRight de Belgische vennootschap die instaat voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars. Gemandateerd door de overheid om op het Belgisch territorium de naburige rechten te innen, beheren en verdelen onder de aangesloten uitvoerende kunstenaars, houdt PlayRight zich ook bezig met de inning van de rechten van haar aangeslotenen wiens repertoire ook in het buitenland uitgezonden, verkocht of op enige andere wijze geëxploiteerd wordt.

SIMIM werd in 1995 opgericht en is de enige beheersvennootschap voor de muziekproducenten die erkend is door de overheid. SIMIM heeft tot doel de rechten voor de muziekproducenten te innen, te beheren en te verdelen. SIMIM vertegenwoordigt eveneens het Belgische en het internationale muziekrepertoire.

 

Waarom muziekgebruik vergoeden?

Iedereen die bijdraagt tot de creatie van muziek, van auteur en componist tot artiest en producent, heeft recht op een vergoeding wanneer zijn werk aangekocht of gebruikt wordt. Meerdere studies wijzen bovendien op de meerwaarde die door muziek in bedrijven gerealiseerd wordt: van bewezen productiviteitsverhogingen over de creatie van een harmonieuze werkomgeving tot tevreden klanten.

Voor aanvraag van een licentie surf naar www.eengemaakteaangifte.be

Liever op papier? Download het aanvraagformulier:

Opgelet: het gaat hier uitsluitend om de ruimtes die enkel toegankelijk zijn voor het personeel (bvb. kantoren, bedrijfsrestaurants,…). Hebt u vragen over muziekgebruik in publiek toegankelijke ruimtes (café, winkel,...)? Klik dan hier voor meer informatie.

 

Sabam is gemandateerd door Playright en SIMIM.