Unisono

 

Muziek omringt ons tegenwoordig dag in dag uit: in restaurants en winkels, op straat, aan klantenbalies en noem maar op. Kortom, muziek vergezelt ons overal waar we komen en gaan – ook in de bedrijven.

Mogelijk gebruikt u al muziek in uw bedrijf. Bijvoorbeeld: uw personeel luistert naar muziek tijdens het werk, u speelt muziek in uw bedrijfsrestaurant of kantine, er is wachtmuziek op uw telefoonlijnen, u hebt achtergrondmuziek op uw website geplaatst of in uw gebouwen wordt muziek gebruikt naar aanleiding van een pensionering, een promotie, een verjaardag of een personeelsfeest. Ervaring en statistieken tonen immers aan dat arbeid verrichten of klanten ontvangen met een streepje achtergrondmuziek het welzijn van de werknemer en de klant ten goede komt. Volgens het Wetboek van Economisch Recht dient u in deze gevallen voor het gebruik van de muziek te betalen.

 

Waarom Unisono?

Unisono is de naam waaronder Sabam en Simim samenwerken en gezamenlijk optreden en waaronder  zij in 2009 onder de auspiciën van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en na onderhandelingen met de diverse beroepsfederaties een one-stop omgeving hebben gecreëerd die bedrijven toelaat op een eenvoudige manier hun muziekgebruik te regulariseren. Steeds meer ondernemingen en bedrijfsleiders zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van muziek in hun bedrijf.

 

Wij zijn we?

UNISONO is de naam waaronder Sabam en Simim samenwerken, met als doel door een geïntegreerde inning de regeling van de uitvoeringsrechten binnen de bedrijven, verenigingen en openbare diensten te vereenvoudigen. Door deze one-stop faciliteit kunnen zij in één keer aan alle verplichtingen voldoen indien er in het bedrijf, de vereniging of de openbare dienst muziek gebruikt wordt in de ruimten die enkel toegankelijk zijn voor het personeel.

Sabam verzorgt de administratie van UNISONO, en is gemandateerd door Simim om in haar naam en voor haar rekening op te treden.Sabam werd in 1922 opgericht als collectieve beheersvennootschap van auteurs, componisten en uitgevers erkend door de overheid om de auteursrechten van haar aangesloten auteurs, componisten en uitgevers te innen en verdelen. Sabam vertegenwoordigt zowel het Belgische als het internationale muziekrepertoire.

Simim werd in 1995 opgericht en is de enige beheersvennootschap voor de muziekproducenten die erkend is door de overheid. Simim heeft tot doel de rechten voor de muziekproducenten te innen, te beheren en te verdelen. Simim vertegenwoordigt eveneens het Belgische en het internationale muziekrepertoire.

 

Waarom muziekgebruik vergoeden?

Iedereen die bijdraagt tot de creatie van muziek, van auteur en componist tot artiest en producent, heeft recht op een vergoeding wanneer zijn werk aangekocht of gebruikt wordt. Meerdere studies wijzen bovendien op de meerwaarde die door muziek in bedrijven gerealiseerd wordt: van bewezen productiviteitsverhogingen over de creatie van een harmonieuze werkomgeving tot tevreden klanten.

Opgelet: het gaat hier uitsluitend om de ruimtes die enkel toegankelijk zijn voor het personeel (bvb. kantoren, bedrijfsrestaurants,…). Hebt u vragen over muziekgebruik in publiek toegankelijke ruimtes (café, winkel,...), ga dan via het menu links naar 'Muziek' en vervolgens 'Dagelijks gebruik'.