online rechten
Parlement keurt wetsontwerp online auteursrechten goed
Juni 16, 2022

Het is officieel! Het federaal parlement heeft zopas het wetsontwerp over auteursrechten in de digitale markt goedgekeurd. Ter herinnering: deze wet heeft tot doel de rechten van auteurs te versterken zodat u kunt rekenen op een passende en evenredige vergoeding voor het online gebruik van uw creaties.

Wat betekent dit concreet? 

De wet verplicht platformen waar content wordt gedeeld (zoals YouTube, Facebook en TikTok) om toestemming te verkrijgen voor alle creaties die internetgebruikers delen via hun platform. Deze wet geeft ons extra slagkracht om te onderhandelen over een betere valorisatie van uw creaties. We gaan hiermee meteen aan de slag! 

Als u uw rechten hebt overgedragen aan een producent, behoudt u een recht op vergoeding voor het gebruik van uw creaties op een streamingplatform (Spotify, Netflix, Amazon Prime ...). De modaliteiten van deze vergoeding zullen worden bepaald bij een nog te onderhandelen collectief akkoord of, bij gebreke daarvan, via verplicht collectief beheer. Ook hier laat de wet ons toe om uw creaties beter te valoriseren!

Sabam is tevreden dat het federaal parlement de Europese Richtlijn heeft omgezet in Belgische wetgeving. Dit was hoognodig om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk. Deze nieuwe wet biedt auteurs, componisten en uitgevers zicht op een meer correcte vergoeding voor het massale gebruik van hun muziek, films, foto’s, series, documentaires, enz. door online platformen.

Wat voorafging

In 2019 keurde het Europees Parlement de zogenaamde ‘Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt’ goed. Het doel? U mee laten delen in de opbrengsten die grote technologiebedrijven genereren door uw creaties aan te bieden op hun platformen. Vandaag heeft onze regering deze richtlijn officieel omgezet in Belgische wetgeving. 

Volg onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van de webinars die wij zullen organiseren over deze nieuwe wet en de gevolgen ervan voor uw rechten.

share

Haben Sie Fragen?

Unser Customer Service hilft Ihnen so schnell wie möglich.

 

Kontaktieren Sie uns