Auteursrechten krijgen opnieuw een klap in 2021
Mai 17, 2022

De inkomsten uit auteursrechten lagen in 2021 met 132,8 miljoen euro nog steeds 15% lager dan in de periode vóór de coronacrisis. Dat maakt Sabam vandaag bekend tijdens haar algemene aandeelhoudersvergadering. Ondanks deze rode cijfers kon de auteursvereniging de schade bij de verdeling van de rechten aan haar auteurs nog enigszins beperken (-4%). De bekomen overheidscompensatie en de blijvende steun aan haar auteurs en de sector via Sabam for Culture waren de enige lichtpunten in een rampjaar 2021.

Hoewel 2021 nog sterk door Corona werd gedomineerd, stijgen de inkomsten van Sabam dit jaar terug licht tot 132 miljoen euro (+5%). Dat cijfer ligt echter nog steeds ver onder het niveau van vóór de crisis, toen de inkomsten uit auteursrechten nog 156 miljoen euro bedroegen.

De verdeling van auteursrechten gebeurt over het algemeen het jaar na facturatie. Sabam slaagde erin om een bedrag van 108,5 miljoen euro (-4%) te verdelen aan auteurs, componisten en uitgevers. Daarvan was echter circa 8 miljoen euro een éénmalige en zeer gedeeltelijke overheidscompensatie voor de verloren auteursrechten van haar leden. De werkelijke schade ligt dus nog veel hoger.

Zware klappen voor theater- en muziekauteurs

De theater- en muziekwereld ondervinden de grootste impact van de pandemie. De continu veranderende regelgeving en het gebrek aan duidelijke richtlijnen voor een coronaveilige organisatie leidden ertoe dat heel wat concerten, festivals, op- en uitvoeringen het afgelopen jaar opnieuw massaal geannuleerd of gereduceerd werden. Dat heeft ontegensprekelijk een negatieve invloed op de inkomsten.

De inkomsten en verdeling voor theaterauteurs daalden respectievelijk met 48 en 55%. Terwijl de inkomsten uit openbare uitvoeringsrechten voor livemuziek daalden met zo’n 16%. Voor de uitvoering van creatieve werken, zowel in België (-11%) als in het buitenland (-36%), kon Sabam minder rechten verdelen aan muziekauteurs, componisten en uitgevers.

Onverminderde steun aan culturele initiatieven

Toch bleef Sabam in volle crisis onverminderd aan de zijde staan van haar auteurs en uitgevers. Via Sabam for Culture investeerde ze het afgelopen jaar opnieuw 1,5 miljoen euro in bijna 900 culturele initiatieven. Daarbij zette ze haar middelen voornamelijk in op 3 pijlers: meer steun aan individuele auteurs en uitgevers in de vorm van 724 beurzen, financiële ondersteuning aan 122 culturele evenementen en projecten, en de structurele ondersteuning van 18 beroepsfederaties.

“Sabam wil het creatief werk van haar leden maximaal valoriseren. Dat doen we op vandaag door de vergoeding voor het gebruik van hun auteursrechten zo goed mogelijk aan te rekenen en te verdelen. Dit willen we elk jaar beter en efficiënter doen. Met Sabam for Culture staan we aan de zijde van onze leden bij het begin en in de ontwikkeling van hun carrière. Meer dan ooit willen we in de verf zetten dat onze leden aan de werkelijke bron liggen van een ecosysteem dat jaarlijks miljarden euro’s aan inkomsten genereert.” licht Steven De Keyser, CEO van de auteursvereniging toe.

share

Über Sabam

Sabam ist die belgische Gesellschaft für Urheber, Komponisten und Verleger. Sie verwaltet die Rechte von mehr als 43.000 Mitgliedern in 5 Bereichen: Musik, Film & Fernsehen, Theater & Tanz, Bildende Kunst und Literatur. Im Jahr 2020 verteilte Sabam mehr als 112 Millionen Euro an Urheberrechtsgebühren. Darüber hinaus unterstützte sie im selben Jahr über Sabam for Culture mehr als 700 lokale Kulturinitiativen. In Brüssel arbeiten täglich mehr als 200 Mitarbeiter daran, die Rechte der Urheber zu schützen. Im Jahr 2022 feiert Sabam ihr 100-jähriges Bestehen.

Pressekontakt:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be