Sabam steunt een recordaantal culturele initiatieven
Juli 5, 2022

Tijdens het eerste semester steunde Sabam for Culture zo'n 877 culturele initiatieven, waaronder het toekennen van 751 beurzen. Goed voor een totaalbedrag van 1.462.000 euro. Dat zijn meer dan drie keer zoveel initiatieven als vóór de coronacrisis. Deze cijfers illustreren dat culturele activiteiten weer op gang komen. Maar tegelijkertijd tonen ze ook aan dat er te weinig financiële middelen zijn om de creaties van onze vele talenten te valoriseren en dat de culturele economie in ons land meer zuurstof nodig heeft.

5 keer meer beurzen voor auteurs

In 2019, vóór de crisis, steunde Sabam nog 282 initiatieven. In slechts drie jaar tijd is dat aantal meer dan verdrievoudigd tot 877 initiatieven in de eerste helft van 2022. Deze cijfers zijn toe te schrijven aan de stijging van het aantal beursaanvragen in de afgelopen jaren.

“De beurzen van Sabam for Culture waren al populair vóór corona. Maar sinds de crisis is de vraag ontploft", zegt Olivier Maeterlinck, de verantwoordelijke van Sabam for Culture. "Het beurzenaanbod uitbreiden en aanpassen om onze auteurs in elke fase van hun carrière bij te staan, maakt deel uit van de strategie om hun creaties beter te valoriseren. We willen onze auteurs concreet steunen waar ze dat het meest nodig hebben. Daarom investeerden we in ons beurzenaanbod. Zo lanceerden we nieuwe beurzen én pasten we de voorwaarden van het bestaande aanbod aan om ze toegankelijker te maken voor onze leden."

In totaal kende Sabam in de eerste zes maanden van dit jaar 751 beurzen toe. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2019 waren dat er 145. Dat is ruim een vervijfvoudiging in drie jaar tijd (+517%).

Relance van de sector

Zoals vele anderen, hebben ook auteurs sterk geleden onder de gevolgen van de coronacrisis. Velen van hen verloren een groot deel van hun inkomen, bijvoorbeeld omdat festivals, concerten en voorstellingen in het water vielen. Sabam schoot meteen in actie en riep verschillende beurzen in het leven om de creatieve sector te ondersteunen en nieuw leven in te blazen. Zo lanceerde ze een beurs om de artistieke budgetten te verhogen. Die werd maar liefst 350 keer aangevraagd in de eerste zes maanden van 2022. Daarnaast lanceerde Sabam ook een beurs om live-optredens in cafés of jeugdcentra een nieuwe impuls te geven.

 


Steun voor culturele spelers

Hoewel de beurzen van Sabam for Culture uitsluitend bestemd zijn voor auteurs en uitgevers die lid zijn van Sabam, steunt het culturele fonds ook artistieke projecten, culturele evenementen en beroepsverenigingen van auteurs en uitgevers. Tot slot organiseert ze regelmatig pitches en prijsuitreikingen.

Om steun te vragen, dienen de initiatiefnemers een dossier in dat wordt voorgelegd aan een van de commissies, bestaande uit experten op het gebied van muziek, audiovisuele kunst, theater & dans, literatuur en visuele kunst.

share

Über Sabam

Sabam ist die belgische Gesellschaft für Urheber, Komponisten und Verleger. Sie verwaltet die Rechte von mehr als 43.000 Mitgliedern in 5 Bereichen: Musik, Film & Fernsehen, Theater & Tanz, Bildende Kunst und Literatur. Im Jahr 2020 verteilte Sabam mehr als 112 Millionen Euro an Urheberrechtsgebühren. Darüber hinaus unterstützte sie im selben Jahr über Sabam for Culture mehr als 700 lokale Kulturinitiativen. In Brüssel arbeiten täglich mehr als 200 Mitarbeiter daran, die Rechte der Urheber zu schützen. Im Jahr 2022 feiert Sabam ihr 100-jähriges Bestehen.

Pressekontakt:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be