WK2018

share

Het WK 2018 op groot scherm of op tv in uw zaak?

März 9, 2018

Vanaf 14 juni is het tijd voor het WK 2018! Bent u van plan de wedstrijden uit te zenden in uw zaak of op een groot scherm? Dan vindt u hieronder alle info in verband met de auteursrechten.

Eerst en vooral : Sabam int niet voor de projecties van de wedstrijden (en ook niet voor de becommentariëring). Die zendrechten zijn langs Nederlandstalige kant in handen van VRT. Langs Franstalige kant zitten de rechten bij RTBF.

Voor Sabam bestaan er drie mogelijke scenario’s :

 

Projecties op groot scherm in openlucht

Sabam int voor het gebruik van achtergrond- of voorgrondmuziek tijdens projecties op een groot scherm. Het tarief dat dan van toepassing is, is dat voor evenementen en sportieve manifestaties (tarief 106).

Plant u nadien ook nog een fuif, dan is het tarief voor feesten en fuiven (tarief 105) van toepassing.

 

Projecties in horecazaken

Los van wat VRT en RTBF beslissen als houder van de zendrechten, int Sabam de rechten voor de muziek- en audiovisuele werken die zij vertegenwoordigt en die vertoond worden in het kader van de voetbalwedstrijden. Er zijn drie mogelijke gevallen:

 

A. u hebt al een overeenkomst met Sabam voor een tv in uw zaak

Er is geen bijkomende inning.

 

B. u hebt al een overeenkomst met Sabam, maar enkel voor het gebruik van muziek

Aangezien het WK plaatsvindt tussen 14 juni en 15 juli, kan u in dit geval gebruik maken van een bijkomende licentie van één maand voor het tijdelijk gebruik van een tv in uw zaak.

Het bedrag van de rechten is afhankelijk van de gesonoriseerde oppervlakte van uw zaak.

OPPERVLAKTE 1 MAAND (excl. btw) 1 DAG (excl. btw)
< 100 m² 51,92 €* 12,98 €*
> 100 m² 51,92 €* + 25% per aangevangen schijf van 100m² 12,98 €* + 25% per aangevangen schijf van 100m²

 

*index consumptie 148,76 (base 100=1996)

 

C. u hebt geen overeenkomst met Sabam, maar wilt uw klanten graag laten meegenieten van het WK

In dit geval vraagt u een tijdelijke toelating aan voor één maand.

OPPERVLAKTE 1 MAAND 1 DAG (excl. btw)
< 100 m² 152,55 €* 61,02 €*
> 100 m² 152,55 €* + 25% per aangevangen schijf van 100m² 61,02 €* + 25% per aangevangen schijf van 100m²

 

*index consumptie 148,76 (base 100=1996)

 

Bestaande evenementen

Met reeds bestaande evenementen bedoelen we bv. een kermis, een braderij, een festival… Indien er al een inning is voor de algemene sonorisatie van uw evenement, zal Sabam geen bijkomende rechten claimen.


Doe hier uw aangifte of maak een simulatie.

Haben Sie Fragen? Unser Customer Service hilft Ihnen so schnell wie möglich.

 

Kontaktieren Sie uns