Obwohl unsere Büros bis zum 31. August geschlossen bleiben und unsere Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, werden wir Ihnen weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ihre Urheberrechtsgebühren werden ebenfalls wie geplant ausbezahlt.

Haben Sie eine Frage? Bitte lesen Sie unsere praktische Liste mit häufig gestellten Fragen. Sie können die Antwort, die Sie suchen, nicht finden? Bitte kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular. Auf diese Weise wird Ihre Frage mit Priorität behandelt.

Möchten Sie uns trotzdem telefonisch erreichen? Wir sind jeden Werktag von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Nummer 02 286 84 84 erreichbar.

Welke categorieën van werken komen in aanmerking voor een reprografievergoeding?

Voor 7 werkcategorieën kunt u aanspraak maken op een reprografievergoeding:

  1. Gepubliceerde literaire teksten

Teksten van verschillende vormen, die de uitdrukking zijn van verbeelding of artistieke creatie. Bv. romans, gedichten, essays, liedteksten, tekstballonnen (in strips) en teksten in kinderboeken.

  1. Gepubliceerde educatieve en wetenschappelijke teksten

Teksten van verschillende vormen, die zijn geschreven voor onderwijsdoeleinden in het bijzonder en opleiding in het algemeen, of teksten die het resultaat zijn van experimenten, observaties en/of systematisch, nauwkeurig en diepgaand onderzoek.
Bv. school- en leerboeken, syllabi, gebruiksaanwijzingen, cursussen, vakantieboeken, studies en artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift, doctoraatsthesissen, woordenboeken en gespecialiseerde encyclopedieën,…

  1. Andere gepubliceerde teksten

Teksten die niet in de andere categorieën thuishoren.
Bv. praktische teksten (over knutselen, ontspanning, sport, koken), hotel/restaurant/reisgidsen, agenda’s, kunstboeken, tentoonstellings- of museumcatalogi,…

  1. Gepubliceerde journalistieke teksten

Teksten van verschillende vormen die betrekking hebben op actuele gebeurtenissen of algemene informatie en die voornamelijk bedoeld zijn voor publicatie in de pers (reportages, interviews, artikels, recensies,...).

  1. Gepubliceerde partituren

Volledige transcriptie van een muzikale compositie, met of zonder tekst, op een grafisch (papier) of soortgelijk medium.

  1. Gepubliceerde foto’s
     
  2. Andere gepubliceerde visuele werken en werken van beeldende kunst

Bv. schilderijen, beeldhouwwerken, schetsen, tekeningen, karikaturen, grafische beelden en computerbeelden, architectuur, kaarten, plannen en technische tekeningen,…

Welke werken komen niet in aanmerking?

Bankuittreksels, interne en administratieve nota's, facturen, correspondentie, notulen van vergaderingen, formulieren, door de overheid vereiste publicaties, documenten en omzendbrieven van bedrijven voor hun leden, betaalmiddelen, statistieken, jaarverslagen, activiteitenverslagen, enz.