You can count on us. Your royalties will be paid out as planned. Find out what else we can do for you.
Do you have a question? Find the answer in our FAQs or use this contact form. You can also call us every working day from 9.30 am to 1 pm on 02 286 84 84.

Promotiebeurs

Sabam for Culture ondersteunt met deze beurs kunstenaars die hun werk op verschillende manieren promoten. Deze beurs staat open voor alle kunstvormen of -genres.

Algemene criteria

 • De aanvrager is aangesloten bij Sabam of wenst aan te sluiten
 • Indien het een samenwerking tussen meerdere kunstenaars betreft, is minstens de helft aangesloten bij Sabam.
 • De auteur mag slechts één aanvraag indienen om de 2 jaar voor deze beurs
 • De promotie is verbonden aan een nieuw project dat nog niet getoond werd op het moment van aanvraag
 • Deze beurs is niet combineerbaar met de andere beurzen visuele kunsten voor éénzelfde project.
 • De beurs dekt 50% van de kosten met een maximum bedrag van 3000€. De commissie Sabam for Culture behoudt het recht om specifieke kosten af te keuren.
 • De inbreng van de andere partijen wordt aangemoedigd (bv. professionele fotografen, auteurs, webdesigners, curatoren, …)
 • De beurs is mogelijk voor één van onderstaande mogelijkheden of voor een combinatie van deze mogelijkheden.


Er zijn 3 opties:

1.    Uitgave van tentoonstellingscatalogussen en kunstboeken (monografieën)

 • De uitgave zal worden uitgegeven bij een erkende uitgever. De uitgever moet reeds 3 werken hebben uitgegeven en dit op reguliere basis (min één uitgave per jaar). Publicaties in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • Het literaire werk moet worden verspreid (bv. in musea, reguliere boekhandel, …).
 • Deze beurs is bedoeld als een bijdrage in de kosten die gepaard gaan met de publicatie van het boek. De helft van het goedgekeurde bedrag wordt uitbetaald aan de auteur, de andere helft aan de uitgever.

Uw dossier bevat:

 • Het uitgavecontract of de intentieverklaring met de uitgever
 • Het CV/bibliografie van de originele auteur en van de uitgever
 • Motivatie van de aanvraag met een aanduiding waarvoor deze steun gebruikt zou worden
 • Een algemene planning van de publicatie (datum van publicatie, promotioneel plan, …)
 • Een vermelding van andere inkomsten en/of subsidies
 • Bewijsexemplaren van de gemaakte kosten
 • Synopsis van het werk


2.    Online

 • De beurs is bedoeld als een bijdrage in de kosten die gepaard gaan met online promotie van nieuw werk. De aanvraag gebeurt dus voor een specifiek project en niet voor bijvoorbeeld een carrièreoverzicht. Dit kunnen onder andere kosten zijn voor het opzetten van een website of voor het creëren van een virtuele tentoonstelling.
 • De website of online content (bv. op platvormen als instagram) wordt door een professionele (web)designer aangemaakt.

Uw dossier bevat:

 • Bewijsexemplaren van de gemaakte kosten
 • Het CV van de kunstenaar
 • Motivatie van de aanvraag met een aanduiding waarvoor deze steun gebruikt zou worden
 • Een vermelding van andere inkomsten en/of subsidies


3.    Tentoonstelling

 • Deze beurs dekt kosten die verband houden met een specifieke tentoonstelling (bijvoorbeeld het laten schrijven van promotionele teksten, het betalen van een curator, productionele kosten, …).
 • De aanwezigheid van professionals en/of potentiële kopers is belangrijk.
 • Het betreft een tentoonstelling van nieuwe creaties, gemaakt in de periode voorafgaand aan de tentoonstelling.

Uw dossier bevat:

 • Bewijsexemplaren van de gemaakte kosten
 • Het CV van de kunstenaar
 • Motivatie van de aanvraag met een aanduiding waarvoor deze steun gebruikt zou worden
 • Een promotioneel plan
 • Een vermelding van andere inkomsten en/of subsidies


Wat verwachten wij van u?

De vermelding van het ‘Sabam For Culture’-logo in de publicatie en op alle promotionele dragers en een vermelding van “met de steun van Sabam for Culture” in alle officiële communicatie.

Geïnteresseerd?

Gelieve in uw aanvraag rekening te houden met bovenstaande criteria.

Zodra uw aanvraag volledig is, mag u ons deze per e-mail bezorgen op het adres sabamforculture@sabam.be. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Hebt u vragen? Laat het ons weten op sabamforculture@sabam.be