Vragen en antwoorden over uw compensatie voor verloren auteursrechten

Op deze pagina verzamelen we voor u een reeks concrete vragen en antwoorden over uw compensatie voor verloren auteursrechten.

Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet terug? Aarzel niet en neem contact met ons op. Dat kan via member@sabam.be. Of bel: 02 286 84 84. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 

Concrete vragen:

 

Voor welke jaren kan ik een compensatie krijgen voor mijn verloren auteursrechten?

U kan aanspraak maken op een compensatie voor uw verloren auteursrechten voor beide coronajaren. Met andere woorden: voor de referentiejaren 2020 en 2021.

 

Welke compensaties voorziet Sabam?

In overleg met de overheid werkte Sabam een systeem uit van 4 compensaties om u te vergoeden voor uw geleden schade. Die berekenen we voor u - afhankelijk van de compensatie - volledig automatisch, of op basis van bewijsstukken die u daarvoor indient.

Automatisch:

 • Een compensatie voor geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen.
 • Een compensatie voor het gebruik van uw werken in horeca- en handelszaken.

Op basis van bewijsstukken:

 • Was u geen lid van Sabam in de periode 2017 – 2019? Of werden uw werken in die periode niet of nauwelijks gespeeld? Dan berekenen wij uw compensatie voor geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen op aanvraag.
 • Een forfaitaire compensatie voor andere projecten.

 

Op welke compensaties kan ik aanspraak maken?

Staat u bij Sabam geregistreerd als een persoon of een éénpersoonsvennootschap? En staat uw fiscale woonplaats op 1 juli 2021 geregistreerd in België? 

 • Dan kan u aanspraak maken op alle compensaties.

Staat u bij Sabam geregistreerd als een vennootschap? En staat uw fiscale woonplaats op 1 juli 2021 geregistreerd in België?

 • Dan kan u enkel aanspraak maken op een compensatie voor het gebruik van uw werken in horeca- en handelszaken.

 

Ik woon in het buitenland. Heb ik recht op een compensatie?

Staat uw fiscale woonplaats op 1 juli 2021 niet geregistreerd in België? Dan kan u via Sabam geen compensatie aanvragen voor uw verloren auteursrechten. Dat werd zo door de wetgever bepaald. 

Toch willen wij u steunen in deze moeilijke en onzekere tijden. Daarom kan u nog tot eind dit jaar uw beschikbare reserve in het sociaal fonds van Sabam vervroegd opnemen. Lees er alles over en ontdek de voorwaarden.

 

Waar en wanneer kan ik de bewijsstukken voor mijn compensaties op aanvraag indienen?

Wil u een compensatie aanvragen op basis van bewijsstukken? Dan kan u daarvoor tot en met 15 november 2021 de nodige documenten indienen via MySabam. Wij maken het u graag zo eenvoudig mogelijk.  

Nog geen MySabam-account? Wacht niet langer! Vraag er nu één aan via affiliation@sabam.be.

 

Hoeveel bedraagt de compensatie voor mijn verloren auteursrechten?

De compensatie wordt individueel berekend per rechthebbende én per referentiejaar. Het bedrag dat wij u uitbetalen is de optelsom van uw persoonlijke bedragen per compensatie (er zijn in totaal 4 verschillende compensaties) en bedraagt netto:

 • Minimum 150 euro per referentiejaar;
 • Maximum 10.000 euro per referentiejaar.

Is de optelsom van uw compensaties per referentiejaar kleiner dan 150 euro? Dan volgt er geen uitbetaling. 

Netto-bedrag

Het netto-bedrag dat wij aan u betalen is uw compensatie na aftrek van de commissie.

Let op: Sabam is wettelijk verplicht om van dit netto-bedrag nog de roerende voorheffing af te houden voor de fiscus. 

 

Worden mijn verloren auteursrechten via deze compensaties volledig gecompenseerd?

Neen, de wetgever heeft bepaald dat wij uw verloren auteursrechten voor 70% mogen compenseren. bovendien geldt er per rechthebbende én per referentiejaar:

 • een minimum betaling van 150 euro;
 • een maximum betaling van 10.000 euro.

Het maximumbedrag van 10.000 euro voor uw totale compensatie per referentiejaar blijft ook hier geldig.

 

Tot wanneer kan ik mijn compensatie aanvragen?

U kan uw compensatie voor beide referentiejaren aanvragen tot en met 15 november 2021.

 

Wanneer ontvang ik mijn compensatie?

U ontvangt uw compensatie voor beide referentiejaren uiterlijk op 31 december 2021.


Neemt Sabam een commissie op de verdeling van deze compensaties?

Sabam mag van de wetgever op deze compensaties een commissiepercentage hanteren van maximaal 5%.

Uitzondering: bij de compensatie voor het gebruik van uw werken in horeca- en handelszaken bedraagt het commissiepercentage maximaal 15%.

 

Hoe berekent Sabam mijn compensatie voor geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen?

Wij berekenen uw compensatie op basis van de gemiddelde auteursrechten in de periode 2017-2019 voor op- en uitvoeringen van uw werken bij concerten en theatervoorstellingen. Dat referentiebedrag vergelijken we met de rechten die u voor diezelfde op- en uitvoeringen ontving in de coronajaren 2020 en 2021. Het verschil? Dat compenseren we voor 70%. U hoeft er niets voor te doen. De berekening gebeurt volledig automatisch.

Was u in de periode 2017-2019 nog niet aangesloten bij Sabam? Of was u wel lid in die periode, maar werden uw werken toen niet of nauwelijks uitgevoerd? Dan kan u deze compensatie aanvragen op basis van bewijsstukken. 

Dien ze uiterlijk op 15 november 2021 in via MyCovidCompensation in MySabam. U ontvangt uw compensatie uiterlijk op 31 december 2021.

 

Hoe werd mijn referentiebedrag voor de periode 2017-2019 berekend? 

Uw referentiebedrag werd berekend op basis van de bedragen die u voor deze periode (2017 -2019) ontving voor de volgende uitvoeringen van uw repertoire in België en in het buitenland:

 • Tijdens concerten en in theatervoorstellingen;
 • Muziek in films, vertoond in bioscopen of andere zalen;
 • Muziek afgespeeld tijdens evenementen, waarvoor we een playlist ontvingen.

Op basis van de optelsom van deze bedragen berekenden wij het gemiddelde. Dat gemiddelde is uw referentiebedrag.

 

Ontvang ik ook een compensatie voor mijn geannuleerde/uitgestelde concerten & theatervoorstellingen in het buitenland? 

Na overleg met de federale overheid werd beslist dat ook uw buitenlandse concerten & voorstellingen worden opgenomen in de berekening van deze compensatie.

 

Hoe berekent Sabam de compensatie voor het gebruik van mijn werken in horeca- en handelszaken?

We berekenen deze compensatie voor beide coronajaren op basis van de speellijsten die we voor 2020 ontvingen van radio- & tv-zenders en aanbieders van audiosystemen.

U hoeft er niets voor te doen. De berekening gebeurt automatisch. U ontvangt uw compensatie uiterlijk op 31 december 2021.

 

Hoe berekent Sabam mijn forfaitaire compensatie voor andere projecten?

Liep u auteursrechten mis die niet vergoed worden via één van onze andere compensaties? Dan berekenen we deze compensatie op basis van de bewijsstukken die u daarvoor indient. Ze bedraagt maximaal 150 euro.

Moest uw albumrelease of boekvoorstelling noodgedwongen worden verplaatst?

Dien uw bewijsstukken uiterlijk op 15 november 2021 in via MyCovidCompensation in MySabam. U ontvangt uw compensatie uiterlijk op 31 december 2021.

 

Baseert Sabam zich op de datum van uitvoering of op de datum van betaling van rechten voor de berekening van mijn compensatie. 

Om uw compensatie te berekenen baseren we ons op de datum van uitvoering van uw werken. U ontvangt een compensatie voor de uitvoeringen van uw werken en/of andere projecten die omwille van de coronacrisis noodgedwongen werden geannuleerd of uitgesteld.  

 

Welke bewijsstukken aanvaardt Sabam om mijn compensatie te berekenen?

Afhankelijk van de compensatie aanvaarden wij andere bewijsstukken. In de MyCovidCompensation-applicatie van MySabam vermelden wij voor alle uitvoeringen of projecten welke bewijsstukken we daarvoor aanvaarden. 

 

Ik ben lid van Sabam, maar heb geen MySabam-account. Hoe kan ik mijn bewijsstukken indienen? 

Nog geen MySabam-account? Vraag er nu één aan via affiliation@sabam.be. Wij bezorgen u dan snel de nodige gegevens om uw account te activeren. Via MySabam haalt u bovendien meer uit uw lidmaatschap én verloopt het beheer van uw auteursrechten vlotter. 

Bent u niet in staat een account aan te maken? Dan kan u uw bewijsstukken ook indienen met behulp van de volgende documenten:

Stuur de ingevulde documenten samen met uw bewijsstukken naar member@sabam.be

 

Ik ben auteur, maar geen lid van Sabam. Heb ik recht op een compensatie?

Jazeker! De wetgever heeft voorzien dat ook u via Sabam uw compensatie op basis van bewijsstukken kan aanvragen.

 

Ontvang ik mijn compensatie via Sabam wanneer ik lid ben van een andere auteursvereniging?

Neen, in dat geval neemt u best contact op met de organisatie waar u wel lid van bent. De Belgische overheid verdeelde in totaal 19 miljoen euro onder de verschillende collectieve beheersvennootschappen om het verlies aan auteursrechten te compenseren.