Bestaan er uitzonderingen op het reproductierecht?

Ja, er bestaan verschillende uitzonderingen op het auteursrecht:

 • Promotie – aankondiging van een tentoonstelling: affiches, roll-ups, flyers, publiciteit (op voorwaarde dat enkel de affiche van de tentoonstelling gebruikt wordt).
 • Actualiteitsverslag: als het artikel rechtstreeks betrekking heeft op het kunstwerk dat vermeld wordt.
 • Parodie, pastiche, karikatuur: voor deze gebruiken worden de voorwaarden streng nageleefd
 • Voor promotie – aankondiging moeten wel volgende voorwaarden gerespecteerd worden:
 • Het originele werk moet effectief aanwezig zijn op de tentoonstelling
 • De plaats van het evenement moet duidelijk vermeld zijn op de drager(s)
 • De datum van het evenement moet duidelijk vermeld zijn op de drager(s)
   

Als aan bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan, zullen er geen auteursrechten verschuldigd zijn.

OPGELET: Ook al valt een drager onder de uitzondering en zijn er geen auteursrechten verschuldigd, bestaat de mogelijkheid dat de kunstenaar zal moeten worden gecontacteerd voor de toestemming (moreel recht):

 • Het werk kan overdrukt zijn
 • Het werk is onvolledig
 • Het werk is gelinkt aan politiek en/of religie
 • Enz.