Mijn muziek is te horen op de radio. Hoeveel auteursrechten krijg ik?

Komt uw muziek op de radio? Dan berekenen we het bedrag aan auteursrechten op basis van de volgende parameters:

1. De hoeveelheid auteursrechten die de zender aan ons betaalt

2. Het aantal werken waarover we dat bedrag verdelen

3. Het aantal punten dat we aan uw werk toekennen:

- Generiek of jingle: 1 punt
- Lichte muziek: 3 punten
- Jazz: 5 punten
- Ernstige muziek: 6,5 punten

4. Het aantal uitzendingen

5. De duurtijd van de uitzending


6. Het tijdstip van uitzending (’s nachts of overdag)

De eerste twee parameters variëren elk jaar. Daarom is het moeilijk om op voorhand in te schatten hoeveel de uitzending precies zal opbrengen.