Mijn muziek wordt gespeeld op de radio. Hoeveel auteursrechten ontvang ik?

We berekenen uw auteursrechten op basis van volgende parameters:

1. Het bedrag aan auteursrechten dat de zender ons betaalt;
2. De aantal werken waarover we dat bedrag verdelen;
3. De puntwaarde van uw werk:

  • Generiek of jingle: 1 punt
  • Lichte muziek: 3 punten
  • Jazz: 5 punten
  • Ernstige muziek: 6,5 punten

4. Het aantal uitzendingen;
5. De duurtijd van de uitzending;
6. Het tijdstip van uitzending:’s nachts of overdag.

De eerste twee parameters in deze lijst schommelen elk jaar. Daarom kunnen wij op voorhand moeilijk inschatten hoeveel auteursrechten een uitzending precies voor u opbrengt.