Wat is het reproductierecht?

Reproductierecht is een auteursrecht dat wordt geïnd bij de reproductie van een al bestaand werk op verschillende type dragers, bijvoorbeeld papieren dragers (boek, brochure, flyer enz.), internetpagina’s, televisiebeelden, merchandising, enz.

Het reproductierecht van een kunstwerk blijft steeds in handen van de kunstenaar of zijn erfgenamen, ook al is het originele werk niet meer in hun bezit.

Enkel een kunstenaar of zijn erfgenamen kan de toestemming geven voor het kopiëren van het kunstwerk. Als de kunstenaar of zijn erfgenamen aangesloten is bij een auteursvereniging zal deze toestemming door de auteursvereniging gegeven worden.

Er moet dus altijd toestemming gevraagd worden voor het kopiëren van kunstwerken (aan de kunstenaar en de auteursvereniging)