Wat zijn mechanische reproductierechten?

Mechanische reproductierechten zijn de rechten die een producent betaalt om muziekwerken te gebruiken op een geluidsdrager, zoals bijvoorbeeld een cd of dvd. Die rechten betaalt Sabam vervolgens uit aan de rechthebbenden van die werken op basis van de verdeelsleutel zij overeenkwamen.

Lees meer in de brochure voor muziek op een geluidsdrager.