Wat zijn mechanische reproductierechten?

Mechanische reproductierechten zijn de rechten die een producent betaalt om muziekwerken te gebruiken op een geluidsdrager. Die rechten worden vervolgens uitbetaald aan de rechthebbenden van die muziekwerken, op basis van de verdeelsleutel die zij zijn overeengekomen.

Wilt u meer info over dit soort rechten? Neem dan een kijkje in onze brochure.