Onze kantoren zijn dan wel nog gesloten tot 31 augustus en onze medewerkers werken thuis, toch blijven we u met raad en daad bijstaan. Uw auteursrechten worden ook zoals gepland uitbetaald.

Hebt u een vraag? Raadpleeg onze handige lijst van veelgestelde vragen. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Contacteer ons dan via het contactformulier. Zo wordt uw vraag met prioriteit behandeld. Wilt u toch liever telefoneren met ons? Dat kan elke werkdag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 15u30 op het nummer 02 286 84 84.

Welke categorieën van werken komen in aanmerking voor een reprografievergoeding?

Voor 7 werkcategorieën kunt u aanspraak maken op een reprografievergoeding:

  1. Gepubliceerde literaire teksten

Teksten van verschillende vormen, die de uitdrukking zijn van verbeelding of artistieke creatie. Bv. romans, gedichten, essays, liedteksten, tekstballonnen (in strips) en teksten in kinderboeken.

  1. Gepubliceerde educatieve en wetenschappelijke teksten

Teksten van verschillende vormen, die zijn geschreven voor onderwijsdoeleinden in het bijzonder en opleiding in het algemeen, of teksten die het resultaat zijn van experimenten, observaties en/of systematisch, nauwkeurig en diepgaand onderzoek.
Bv. school- en leerboeken, syllabi, gebruiksaanwijzingen, cursussen, vakantieboeken, studies en artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift, doctoraatsthesissen, woordenboeken en gespecialiseerde encyclopedieën,…

  1. Andere gepubliceerde teksten

Teksten die niet in de andere categorieën thuishoren.
Bv. praktische teksten (over knutselen, ontspanning, sport, koken), hotel/restaurant/reisgidsen, agenda’s, kunstboeken, tentoonstellings- of museumcatalogi,…

  1. Gepubliceerde journalistieke teksten

Teksten van verschillende vormen die betrekking hebben op actuele gebeurtenissen of algemene informatie en die voornamelijk bedoeld zijn voor publicatie in de pers (reportages, interviews, artikels, recensies,...).

  1. Gepubliceerde partituren

Volledige transcriptie van een muzikale compositie, met of zonder tekst, op een grafisch (papier) of soortgelijk medium.

  1. Gepubliceerde foto’s
     
  2. Andere gepubliceerde visuele werken en werken van beeldende kunst

Bv. schilderijen, beeldhouwwerken, schetsen, tekeningen, karikaturen, grafische beelden en computerbeelden, architectuur, kaarten, plannen en technische tekeningen,…

Welke werken komen niet in aanmerking?

Bankuittreksels, interne en administratieve nota's, facturen, correspondentie, notulen van vergaderingen, formulieren, door de overheid vereiste publicaties, documenten en omzendbrieven van bedrijven voor hun leden, betaalmiddelen, statistieken, jaarverslagen, activiteitenverslagen, enz.