Welke categorieën van werken komen in aanmerking voor een reprografievergoeding?

U maakt aanspraak op een reprografievergoeding voor 7 categorieën van werken :

 

1. Gepubliceerde literaire teksten

Teksten van verschillende vormen, die de uitdrukking zijn van verbeelding of artistieke creatie. Bijvoorbeeld: romans, gedichten, essays, liedteksten, tekstballonnen (in strips) en teksten in kinderboeken.
 

2. Gepubliceerde educatieve en wetenschappelijke teksten

Teksten van verschillende vormen, geschreven voor onderwijsdoeleinden in het bijzonder en opleiding in het algemeen. Of teksten die het resultaat zijn van experimenten, observaties en/of systematisch, nauwkeurig en diepgaand onderzoek.

Bijvoorbeeld: school- en leerboeken, syllabi, gebruiksaanwijzingen, cursussen, vakantieboeken, studies en artikelen in een wetenschappelijk tijdschrift, doctoraatsthesissen, woordenboeken en gespecialiseerde encyclopedieën,…
 

3. Andere gepubliceerde teksten

Teksten die niet in de andere categorieën thuishoren.

Bijvoorbeeld: praktische teksten (over knutselen, ontspanning, sport, koken), hotel- restaurant- en reisgidsen, agenda’s, kunstboeken, tentoonstellings- of museumcatalogi,…
 

4. Gepubliceerde journalistieke teksten

Teksten van verschillende vormen die betrekking hebben op actuele gebeurtenissen of algemene informatie, en die voornamelijk bedoeld zijn voor publicatie in de pers. Bijvoorbeeld: reportages, interviews, artikels, recensies,....
 

5. Gepubliceerde partituren

Volledige transcriptie van een muzikale compositie, met of zonder tekst, op een grafisch (papier) of soortgelijk medium.
 

6. Gepubliceerde foto’s
 

7. Andere gepubliceerde visuele werken en werken van beeldende kunst

Bijvoorbeeld: schilderijen, beeldhouwwerken, schetsen, tekeningen, karikaturen, grafische beelden en computerbeelden, architectuur, kaarten, plannen en technische tekeningen,…

 

Welke werken komen niet in aanmerking?

Bankuittreksels, interne en administratieve nota's, facturen, correspondentie, notulen van vergaderingen, formulieren, door de overheid vereiste publicaties, documenten en omzendbrieven van bedrijven voor hun leden, betaalmiddelen, statistieken, jaarverslagen, activiteitenverslagen, enz.