Welke kunstwerken komen voor volgrecht in aanmerking?

Elk oorspronkelijk kunstwerk komt in aanmerking voor volgrecht.

Een “oorspronkelijk kunstwerk” is een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerk, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto’s, voor zover dit werk een schepping is van de kunstenaar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt.

Kopieën van kunstwerken die door de kunstenaar zelf of in zijn opdracht in beperkte oplage zijn vervaardigd, worden als oorspronkelijk kunstwerk beschouwd. Deze kopieën zijn normaal genummerd, gesigneerd of door de kunstenaar op andere wijze als authentiek gemerkt.