Filmmuziek - Winnaars van een VAF Wildcard
Body

U hebt een VAF Wildcard op zak en werkt inmiddels aan uw eerste buitenschoolse film? Laat u hiervoor originele filmmuziek componeren? Dan biedt Sabam for Culture u een beurs van 2.500 euro aan! 


Voorwaarden:

 • U hebt recent of in vorige jaren een VAF Wildcard gewonnen.
 • Uw eerste buitenschoolse film is al in productie. 
 • De componist op wie u een beroep doet is lid van Sabam. 
 • U gebruikt de steun voor het componeren en produceren van originele filmmuziek. 
 • Denk aan:
  • het vergoeden van de componist en eventuele muzikanten;
  • het opnemen of mixen van de muziek;
 • De producent of regisseur vraagt de beurs aan en brengt de componist hiervan op de hoogte. De beurs van 2.500 euro wordt standaard uitbetaald aan de producent, tenzij anders overeengekomen met de componist. 
 • U vermeldt in eventuele persberichten en op promomateriaal dat u een beurs van Sabam for Culture hebt gekregen. 
 • U neemt ons logo op in de eindgeneriek van uw film. 


Uw dossier bevat:

 • Het totale budget van de film; 
 • Een gedetailleerd budget voor de productie van de originele filmmuziek;
 • Het contract tussen de producent en de componist.


Verwerking van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld binnen 10 werkdagen aan de hand van bovenstaande criteria. Sabam for Culture behoudt zich het recht voor om:

 • sommige kosten af te keuren;  
 • aanvragen te weigeren die niet voldoen aan de criteria of de regels van het cultureel fonds van Sabam;
 • uw aanvraag te weigeren als het budget voor deze beurs is uitgeput;
 • bekendheid geven aan de toekenning van je beurs als deze is goedgekeurd.
   


Betalingsvoorwaarden

De betaling van uw beurs verloopt in verschillende stappen:

 1. We analyseren uw aanvraag om te bevestigen dat deze volledig voldoet aan de criteria van de beurs;
 2. We controleren de bewijsstukken die u hebt verstrekt. We kijken na of deze overeenkomen met uw budget;
 3. Indien nodig zorgen we ervoor dat aan de voorwaarden voor zichtbaarheid, waaronder de aanwezigheid van logo's en referenties, wordt voldaan in overeenstemming met de beurscriteria.


Zodra alle bovenstaande stappen zijn gevalideerd, sturen we u de factureringsgegevens en een gepersonaliseerde referentie voor de betaling van uw beurs. De betaling vindt plaats in de vorm van een factuur in PDF met een btw-tarief van 21% (als je BTW-plichtig bent). 

Als u liever als natuurlijk persoon betaald wilt worden, sturen we u hiervoor een formulier per e-mail.

Let op: zodra uw aanvraag is aanvaard, hebt u 12 maanden de tijd om aan de bovenstaande betalingsvoorwaarden te voldoen. Na deze termijn moet u een nieuwe aanvraag doen.


Praktische info:    

Stuur uw aanvraag samen met de nodige bewijsstukken naar grants@sabam.be.