Onze kantoren zijn dan wel nog gesloten tot 30 september en onze medewerkers werken thuis, toch blijven we u met raad en daad bijstaan. Uw auteursrechten worden ook zoals gepland uitbetaald.

Hebt u een vraag? Raadpleeg onze handige lijst van veelgestelde vragen. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Contacteer ons dan via het contactformulier. Zo wordt uw vraag met prioriteit behandeld. Wilt u toch liever telefoneren met ons? Tot 30 september kan dat elke werkdag van 9u30 tot 13u op het nummer 02 286 84 84.

Algemene vergadering - Maandag 18 mei 2020 om 14u
Algemene vergadering - Maandag 18 mei 2020 om 14u
januari 13, 2020

Onze statutaire algemene vergadering vindt plaats op maandag 18 mei 2020 om 14 uur in het Thon Hotel EU (Wetstraat 75 – 1040 Brussel).

De oproepingsbrief zal 20 kalenderdagen vóór de vergadering op onze website worden gepubliceerd en via e-mail verstuurd naar het laatst bekende adres van onze aandeelhouders* (vennoten). Deze oproepingsbrief kan per post worden verstuurd naar elke aandeelhouder die zijn stemrecht kan uitoefenen, op voorwaarde dat hij/zij vóór 1 april 2020 een schriftelijk verzoek richt aan algemene.vergadering@sabam.be

Om uw stemrecht op de algemene vergadering te kunnen uitoefenen, moet u uiterlijk op 19 maart 2020 uw aandeel op naam* (maatschappelijk aandeel) volledig hebben volstort.

U kunt nagaan of u stemrecht heeft in de rubriek ‘Membership Information’. Deze vindt u terug via MyProfile in uw eServices.

 

STATUTAIRE VERKIEZINGEN

BESTUURSORGAAN* (RAAD VAN BESTUUR)

Het mandaat van de bestuurders duurt vier jaar. Het bestuursorgaan (de raad van bestuur) wordt jaarlijks voor een vierde vernieuwd (waarvan de helft van het Nederlandse taalstelsel en de andere helft van het Franse taalstelsel). Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het bestuursorgaan is momenteel als volgt samengesteld:

Discipline muziek (auteur)

Benoît Dobbelstein
Pierre Dumoulin
Daniel Gybels
Jan Hautekiet
Hans Helewaut (+)
Manuel Hermia
Tom Kestens
Benjamin Schoos

Discipline muziek (uitgever)

CTM Entertainment Belgium (vertgw. door Stefaan Moriau)
Het Gerucht (vertgw. door Herman Van Laar)
PMP Music (vertgw. door Patrick Mortier) (+)
TEAM FOR ACTION (vertgw. door Claude Martin) (+)

Overige disciplines (auteur)

Benoît Coppée (+)
Olivier Monssens
Ignace Cornelissen
Bram Renders

(+) mandaten die verstrijken in mei 2020

De volgende mandaten zijn vacant:

-    Nederlandse taalrol:
Discipline muziek: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur en een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van uitgever.

-    Franse taalrol:
Discipline muziek: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van uitgever.
Overige disciplines: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur.

 

COLLEGES

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten kiest de algemene vergadering jaarlijks de toegevoegde leden van de colleges. Zij worden verkozen voor een periode van twee jaar en zijn eenmaal herkiesbaar in deze hoedanigheid.

De algemene vergadering van 18 mei 2020 dient vier toegevoegde leden (twee per taalstelsel) van het college voor toneel-, literaire-, en audiovisuele rechten en beeldende kunsten te kiezen (mandaten van twee jaar).

De toegevoegde leden van het college zijn momenteel:
Johannes Bucher (+)
Céline Charlier
Thierry Dory (+)
Charlotte Vanhecke

(+) heeft reeds twee mandaten als toegevoegd lid voltooid.

 

TE VOLGEN PROCEDURE

De verkiesbaarheidsvereisten vindt u terug in artikel 20 van de statuten wat het bestuursorgaan betreft en in artikel 29 van de statuten wat de colleges betreft. U kan ze raadplegen op onze website sabam.be

Wilt u zich kandidaat stellen, dan richt u uw kandidatuur aan de voorzitter van het bestuursorgaan van Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. U moet deze uiterlijk op woensdag 1 april 2020 verzenden per aangetekende brief met ontvangstmelding. Gelieve uw kandidatuur ook te bevestigen via board@sabam.be.

In uw brief moet u vermelden:

  • voor welk mandaat u zich kandidaat stelt
  • tot welke taalrol u behoort
  • tot welke discipline u behoort (in geval van dubbel lidmaatschap bent u alleen verkiesbaar in de hoedanigheid waarin u het hoogste quorum aan rechten hebt genoten)

Kandidaturen moeten vergezeld gaan van een recent uittreksel uit het strafregister (afgeleverd na 1 januari 2020).

Wij verzoeken de aandeelhouders (vennoten) die zich kandidaat stellen om het corporate governance charter en de deontologische code op onze website sabam.be door te nemen.

In het charter vindt u een overzicht van alle beslissingsorganen en hun specifieke bevoegdheden.

De deontologische code bevat een aantal ethische regels en gedragsregels die de bestuurders en de toegevoegde leden van de colleges dienen na te leven bij de uitoefening van hun mandaat. Zowel de bestuurders als de toegevoegde leden van de colleges dienen de deontologische code te ondertekenen.

 

*Terminologie aangepast aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23/03/2019, dat in werking is getreden op 01/01/2020.

 

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons