Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken al onze medewerkers momenteel van thuis. De kantoren zijn dan ook gesloten tot en met 5 juni. Hebt u een vraag? Raadpleeg onze handige lijst van veelgestelde vragen. Vindt u niet het antwoord dat u zoekt? Contacteer ons dan via het contactformulier. Zo wordt uw vraag met prioriteit behandeld. Wilt u ons toch telefonisch bereiken? Dat kan elke werkdag van 9u30 tot 13u en van 14u tot 15u30, op het nummer 02 286 84 84.

Omwille van onderhoudswerken zijn onze eServices niet beschikbaar van woensdag 27 mei om 17u tot donderdag 28 mei om 9u. Bedankt voor uw begrip!

Music
Algemene vergadering - Maandag 20 mei 2019 om 14u
januari 4, 2019

Onze statutaire algemene vergadering vindt plaats op maandag 20 mei 2019 om 14 uur in het Thon Hotel EU (Wetstraat 75 – 1040 Brussel).

De oproepingsbrief zal 20 kalenderdagen vóór de vergadering op onze website worden gepubliceerd en via e-mail verstuurd naar het laatst bekende adres van onze vennoten. Deze oproepingsbrief kan per post worden verstuurd naar elke vennoot met stemrecht, op voorwaarde dat hij/zij vóór 1 april 2019 een schriftelijk verzoek richt aan algemene.vergadering@sabam.be

Om uw stemrecht op de algemene vergadering te kunnen uitoefenen, moet u uiterlijk op 21 maart 2019 uw maatschappelijk aandeel volledig hebben betaald.

U kunt nagaan of u stemrecht heeft in de rubriek ‘Membership Information’. Deze vindt u terug via MyProfile in uw eServices.


STATUTAIRE VERKIEZINGEN

RAAD VAN BESTUUR:

Het mandaat van de bestuurders duurt vier jaar. De raad van bestuur wordt jaarlijks voor een vierde vernieuwd (waarvan de helft van het Nederlandse taalstelsel en de andere helft van het Franse taalstelsel). Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De raad van bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Discipline muziek (auteur)

 • Benoît Dobbelstein
 • Pierre Dumoulin
 • Daniel Gybels
 • Jan Hautekiet
 • Hans Helewaut
 • Manuel Hermia
 • Tom Kestens
 • Benjamin Schoos

Discipline muziek (uitgever)

 • CTM Entertainment Belgium (vertgw. door Stefaan Moriau) (1)
 • Het Gerucht (vertgw. door Herman Van Laar) (1)
 • PMP Music (vertgw. door Patrick Mortier)
 • TEAM FOR ACTION (vertgw. door Claude Martin)

Overige disciplines (auteur)

 • Benoît Coppée
 • Ignace Cornelissen (1)
 • Laurent Denis (1)
 • Bram Renders

(1)    mandaten die verstrijken in mei 2019

De volgende mandaten zijn vacant:
-    Nederlandse taalrol:
Discipline muziek: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van uitgever.
Overige disciplines: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur.
-    Franse taalrol:
Discipline muziek: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van uitgever.
Overige disciplines: een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur.

 
COLLEGES

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten kiest de algemene vergadering jaarlijks de toegevoegde leden van de colleges. Zij worden verkozen voor een periode van twee jaar en zijn eenmaal herkiesbaar in deze hoedanigheid.

De algemene vergadering van 20 mei 2019 dient twee toegevoegde leden (één per taalstelsel) van het college voor muziekrechten te kiezen (mandaten van twee jaar).

De toegevoegde leden van het college zijn momenteel: Studio100 nv (NL) en Hughes Maréchal (FR).

 

TE VOLGEN PROCEDURE:

De verkiesbaarheidsvereisten vindt u terug in artikel 20 van de statuten (wat de raad van bestuur betreft) en in artikel 29 van de statuten (wat de colleges betreft). De statuten zijn beschikbaar op sabam.be

Wilt u zich kandidaat stellen, dan richt u uw kandidatuur aan de Voorzitter van de raad van bestuur van Sabam, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel. U moet deze uiterlijk op maandag 1 april 2019 verzenden per aangetekende brief met ontvangstmelding.

In uw brief moet u vermelden:

 • voor welk mandaat u zich kandidaat stelt;
 • tot welke taalrol u behoort;
 • tot welke discipline u behoort (in geval van dubbel lidmaatschap bent u alleen verkiesbaar in de hoedanigheid waarin u het hoogste quorum aan rechten hebt genoten).

Kandidaturen moeten vergezeld gaan van een recent uittreksel uit het strafregister (afgeleverd na 1 januari 2019).

Wij verzoeken de vennoten die zich kandidaat stellen om het corporate governance charter en de deontologische code op sabam.be door te nemen.

In het charter vindt u een overzicht van alle beslissingsorganen en hun specifieke bevoegdheden.

De deontologische code bevat een aantal ethische regels en gedragsregels die de bestuurders en de toegevoegde leden van de colleges dienen na te leven bij de uitoefening van hun mandaat. Zowel de bestuurders als de toegevoegde leden van de colleges dienen de deontologische code te ondertekenen.

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons