fiscale hervorming
Fiscale hervorming viseert uw auteursrechten
oktober 27, 2022

Na spoedoverleg met het kabinet van vice-eersteminister Van Peteghem kregen we gisterenavond de bevestiging dat de auteursrechten die u via Sabam ontvangt onder het huidige fiscale regime zouden blijven vallen. De ontwerpteksten worden in die zin verduidelijkt.

Wat er voorafging aan dit spoedoverleg

Samen met andere beheersvennootschappen namen we dinsdag kennis van het ontwerp van programmawet waarbij ook het fiscaal gunstregime van uw auteursrechten grondig wordt hervormd.

Die hervorming moet paal en perk stellen aan het oneigenlijk gebruik van het systeem door advocaten, architecten, consultants, IT’ers … Kortom, door iedereen voor wie het systeem oorspronkelijk niet bedoeld was.

De afgelopen weken en maanden hebben we als sector meermaals overlegd met de bevoegde minister Van Peteghem over hoe we dit doel effectief kunnen bereiken. Er bestond daarover zelfs een brede consensus.

Groot was onze verbazing dan ook over de ontwerptekst die we dinsdag te zien kregen. Deze hield volgens ons een hervorming in die in de praktijk totaal onwerkbaar is. Bovendien miskent ze de onregelmatige werkomstandigheden van auteurs zoals u. Erger nog: ze gaat voorbij aan enkele fundamentele principes van het auteursrecht.

Daarom vroegen een aantal beheersvennootschappen - waaronder Sabam - de overheid via dit persbericht om spoedoverleg. Mét succes: we werden gisterenavond nog gehoord en zijn blij dat het overleg zijn vruchten heeft afgeworpen. Het kabinet bevestigde dat het de teksten zou verduidelijken.

We volgen dit uiteraard verder voor u op zodat het fiscaal regime van uw auteursrechten integraal behouden blijft voor wie het oorspronkelijk bedoeld was: auteurs en kunstenaars zoals u.

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons