Fiscale hervorming auteursrecht en naburige rechten schiet zijn doel ver voorbij
oktober 26, 2022

Brussel, 26 oktober 2022 – Sabam, PlayRight, SACD, SCAM, SOFAM en deAuteurs hebben vandaag kennis genomen van het ontwerp van programmawet waarbij ook het fiscale regime van auteursrechten en naburige rechten wordt hervormd.

Bedoeling van die hervorming was ervoor te zorgen dat aan het oneigenlijk gebruik van het systeem paal en perk wordt gesteld.

De afgelopen weken en maanden waren er diverse overlegmomenten met de sector om dit doel effectief te bereiken, en bestond daarover een brede consensus.

De huidige ontwerptekst leidt tot een hervorming van het fiscaal regime die in de praktijk totaal onwerkbaar wordt. Bovendien miskent deze tekst de werkomstandigheden van auteurs en artiesten. Erger nog, de voorgestelde teksten gaan voorbij aan enkele fundamentele principes van het auteursrecht.

Gevolg is dat het oorspronkelijke doel om het oneigenlijk gebruik aan te pakken – waar iedereen het over eens is – nu uitmondt in een tekst die de fiscale behandeling van het auteursrecht voor auteurs en artiesten volledig overhoop haalt. Niet alleen verdwijnt de rechtszekerheid van het fiscaal regime, maar verliezen de bona fide auteurs en artiesten wederom een deel van hun broodnodige inkomsten.

De voorliggende teksten zijn dan ook totaal onaanvaardbaar voor Sabam, PlayRight, SACD, SCAM, SOFAM en deAuteurs, evenals voor de vele tienduizenden auteurs en artiesten die zij vertegenwoordigen.

Sabam, PlayRight, SACD, SCAM, SOFAM en deAuteurs eisen dan ook spoedoverleg met de bevoegde minister om het luik over de auteursrechten en naburige rechten in de programmawet aan te passen aan de realiteit van de sector.

share

Over Sabam

Sabam is de vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ze begeleidt haar leden bij het valoriseren van hun rechten en steunt hen in de creatie, promotie en distributie van hun werken, zowel in België als in het buitenland. Sabam is actief in vijf artistieke disciplines (muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur) en werkt mee aan de ontwikkeling van de culturele en artistieke economie. Ze vertegenwoordigt ook de rechten van buitenlandse auteurs op het Belgisch grondgebied via nauwe samenwerkingen met buitenlandse auteursverenigingen.  

Perscontact:

Kevin Vandevelde
Tel: 02 286 83 83 
press@sabam.be