Unisono vereenvoudigt betaling muziekgebruik
Unisono vereenvoudigt betaling muziekgebruik
juni 4, 2019

Handelszaken, horecabedrijven en eventorganisatoren kunnen vanaf 1 januari 2020 zowel de auteursrechten als de billijke vergoeding betalen via het uniek platform muziek, Unisono. Beheersvennootschappen PlayRight, Sabam en SIMIM slaan daarvoor de handen in elkaar. Het doel van deze gezamenlijke investering: administratieve vereenvoudiging, meer transparantie en een efficiëntere dienstverlening.

 

Muziek, de zaak van iedereen

De enorme economische en maatschappelijke meerwaarde van muziek staat buiten kijf. Uit een studie van Profacts in samenwerking met de Universiteit Gent over de waarde van muziek blijkt bijvoorbeeld dat muziek het welzijn van de mens ten goede komt. Muziek beïnvloedt het welbevinden van klanten bij hun aankopen en verhoogt de productiviteit van het personeel. Bedrijven en handelszaken die muziek spelen halen hier dan ook voordeel uit.

Daar staat natuurlijk een vergoeding tegenover voor de auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerders en producenten van die muziek. Om die in orde te brengen kunnen bedrijven en overheidsdiensten vandaag al terecht bij Unisono. Via één aangifte regelen zij er eenvoudig het muziekgebruik op de werkvloer, hun website en de wachtmuziek aan telefoon.

Handelszaken, horecabedrijven en eventorganisatoren moeten daarentegen nog steeds bij twee aparte organisaties aankloppen: Sabam én de Billijke Vergoeding (PlayRight & SIMIM). Maar daar komt binnenkort dus verandering in.

 

Eén platform voor administratieve vereenvoudiging en transparantie

De betrokken beheersvennootschappen overleggen al een hele tijd met elkaar en met de overheid. Met resultaat! Op 29 mei 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad het juridisch kader voor het uniek platform. vanaf 1 januari 2020 kan iedere muziekgebruiker zich wenden tot Unisono. Daar kan hij eenvoudig en snel zijn licentie aanvragen, waarvoor hij ook slechts één factuur ontvangt. Zo is er geen verwarring of onduidelijkheid meer mogelijk.

 

Investeren in een efficiënte dienstverlening voor klanten én rechthebbenden

Met de oprichting van het uniek platform muziek komen PlayRight, Sabam en SIMIM niet alleen tegemoet aan een behoefte die al geruime tijd leeft bij muziekgebruikers. Ze zijn er ook van overtuigd dat deze investering een goede zaak is voor de lokale culturele economie. Hoe eenvoudiger het voor de gebruiker is om rechthebbenden te vergoeden, hoe groter de kans dat die effectief krijgen waar ze recht op hebben. Klanten die muziek wensen te gebruiken in hun zaak kunnen genieten van een vereenvoudigde aanvraagprocedure en een transparante dienstverlening.
 
Christophe Van Vaerenbergh, CEO van PlayRight: ”Het collectief beheer zet vandaag een belangrijke stap richting modernisering en efficiëntie. Met de oprichting van een uniek platform voor het betalen voor het gebruik van muziek investeren PlayRight, Simim en Sabam fors in de uitbouw van een klantvriendelijke oplossing voor de gebruikers van ons repertoire, een repertoire dat bijdraagt tot hun omzet en klantentevredenheid. Dit is een win-win situatie voor rechthebbenden en gebruikers.”

Carine Libert, CEO van Sabam: “Dit platform geeft de betrokken beheersvennootschappen de kans om constructief samen te werken, in het belang van alle stakeholders. Naast een administratieve vereenvoudiging voor haar klanten staat het platform garant voor een correcte vergoeding van alle rechthebbenden. Sabam is trots dat ze met haar knowhow en expertise positief en constructief kan bijdragen tot de lancering van een uniek platform.”

Jasper Verdin, CEO van SIMIM: “Het uniek platform is bovenal uniek omdat het álle rechthebbenden, auteurs, componisten, artiesten en producenten verenigt in een one-stop-shop voor de muziekgebruikers. Eén aanspreekpunt voor al wie muziek wil aanbieden en ook wil dat alle rechthebbenden hier correct voor worden vergoed.”

“UNIZO ijverde al járen voor deze eenmaking. Dit uniek platform moet komaf maken met de huidige verwarring en misverstanden én het betekent ook administratieve vereenvoudiging. UNIZO is dan ook heel tevreden en hoopt dat de efficiëntiewinst door deze gestroomlijnde inningsmethode zich ook vertaalt in lagere inningskosten, ten gunste van zowel de betalende ondernemers als de auteurs en uitvoerders van de muziek”, aldus Frank Socquet (Unie van zelfstandige ondernemers).

“GALM is altijd vragende partij geweest voor de eengemaakte factuur en een uniek platform. Weg met de onduidelijkheid en administratieve rompslomp. Goed nieuws voor klanten én muzikanten. We feliciteren Sabam, PlayRight en Simim. Unisono is echt een historische stap vooruit.” Besluit Tom Kestens, voorzitter van GALM (Beroepsfederatie voor Vlaamse muzikanten).

“Een uniek platform voor een unieke samenwerking tussen klanten en beheersvennootschappen waarvan iedereen de vruchten zal dragen. Zo eenvoudig kan en zal het openbaar gebruik van muziek zijn.” Zo stelt Patrick Mortier, voorzitter van BMPA (Belgian Music Publishers Association).

Dominique Michel, CEO van Comeos, de federatie voor Handel en Diensten is tevreden: “De handelaars zullen niet meer bij verschillende diensten aankloppen voor het betalen van de rechten om muziek te mogen spelen maar zullen terecht op 1 plek kunnen. Met het uniek platform komt er een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor alle handelaars. ”

“Vroeger ontving een handelaar die muziek in zijn zaak afspeelde twee facturen wat tot onbegrip en verwarring leidde. Dit is in 2020 voltooid verleden tijd. NSZ hoopt wel dat een efficiëntere inning met minder kosten leidt tot een lagere factuur voor de handelaars.” Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen).

“FACIR verwelkomt de oprichting van dit uniek platform, wat goed nieuws is voor de hele sector van de muziekproductie. Meer transparantie en vereenvoudiging komen immers ten goede aan alle niveaus van de sector en garanderen een efficiëntere rechteninning voor de eerste schakels in de keten: de scheppende en uitvoerende kunstenaars”, aldus Fabian Hidalgo, coördinator van FACIR (Franstalige federatie van auteurs, componisten en uitvoerende kunstenaars).

 

Tot en met 31 december 2019 kunnen handelszaken, horecabedrijven en organisatoren van evenementen voor de aangifte van hun muziekgebruik nog steeds terecht bij Sabam  voor de auteursrechten en bij de Billijke Vergoeding voor de naburige rechten.

 

Over PlayRight

PlayRight is de Belgische vennootschap voor het collectief beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars. Opgericht in 1974 door muzikanten, nam de vennootschap na enige tijd ook het collectief beheer van de naburige rechten van acteurs, dansers en circusartiesten voor haar rekening. Vandaag vertegenwoordigt PlayRight meer dan 15.000 rechtstreeks aangesloten uitvoerende kunstenaars, en via haar buitenlandse zustermaatschappijen nog eens vele tienduizenden. Haar afdeling PlayRight+ zet met sociale, culturele en educatieve acties in op ondersteuning van uitvoerende kunstenaars en de sectoren waarin ze actief zijn.

 

Over Sabam

Sabam is dé Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de rechten van meer dan 41.000 leden in 5 domeinen: muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur. In 2018 verdeelde Sabam bijna € 115 miljoen aan auteursrechten. Daarnaast steunde ze via Sabam For Culture datzelfde jaar meer dan 150 culturele evenementen en ruim 225 projecten in de culturele en creatieve sector. Meer dan 250 werknemers zetten zich vanuit Brussel elke dag in voor de rechten van de auteurs. In 2022 viert Sabam haar 100-jarig bestaan.

 

Over SIMIM

SIMIM (Société de l’Industrie Musicale - MuziekIndustrie Maatschappij) is de enige Belgische vennootschap voor het collectief beheer van de naburige rechten van de muziekproducenten. SIMIM werd op 21 juni 1995 opgericht en telt op heden meer dan 1.800 rechtstreeks aangesloten leden. Ook heeft zij diverse wederkerigheidscontracten met buitenlandse beheersvennootschappen. SIMIM streeft ernaar om op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze de rechten voor de muziekproducenten te innen en te verdelen onder de rechthebbenden.

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons