Onze medewerkers zullen op donderdag 26 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 (brugdag) mei telefonisch niet bereikbaar zijn. U kan ons uiteraard steeds contacteren via member@sabam.be.

online rechten
Wetsontwerp over uw online auteursrechten boekt vooruitgang
april 28, 2022

Het wetsontwerp in verband met uw online auteursrechten ligt momenteel op de tafel van het federaal parlement. Vanaf deze week wordt het besproken door de parlementsleden. Het doel? Zo snel mogelijk tot een wet komen die u een passende en evenredige vergoeding garandeert voor het online gebruik van uw werken. 

Hof van Justitie bevestigt aansprakelijkheid van platformen voor het delen van content

Op 26 april 2022 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak over de bescherming van uw online auteursrechten. 

Ter herinnering: de Europese Auteursrechtrichtlijn – die binnenkort dus in Belgische wetgeving wordt omgezet – verplicht platformen die content delen (zoals YouTube, Facebook, TikTok …) om toestemming te verkrijgen voor de liedjes, films, enz. die gebruikers op hun platformen plaatsen. 

Polen vond dat deze maatregelen in strijd waren met het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie en tekende beroep aan. Het Hof van Justitie oordeelde nu echter dat deze maatregelen wel degelijk noodzakelijk zijn en verwierp het beroep van Polen. 

Bovendien hadden de platformen (onder aanvoering van Google en Facebook) hard gelobbyd om hun verantwoordelijkheden te minimaliseren. Het is dan ook zeer goed nieuws dat het Hof erkent dat er een rechtskader moet komen dat uw online auteursrechten beter beschermt.

Wat voorafging 

Op 18 maart 2022 keurde de federale regering het wetsontwerp over auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt goed. Daarmee zette de regering de eerste stap om de Europese richtlijn om te zetten in Belgische wetgeving. Dit wetsontwerp versterkt de rechten van auteurs online.

 

We blijven u uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen in deze zaak. 

Lees meer over het wetsontwerp.
Of ontdek alle details in het wetsontwerp zelf

share

Niet gevonden wat u zocht?

We helpen u graag verder.

 

Contacteer ons