Onze medewerkers zullen op donderdag 26 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 (brugdag) mei telefonisch niet bereikbaar zijn. U kan ons uiteraard steeds contacteren via member@sabam.be.

Ministerraad bekrachtigt compensatie van 19,1 miljoen euro voor misgelopen auteursrechten
mei 10, 2021

Sabam, de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers, is zeer tevreden dat de Ministerraad zijn goedkeuring geeft aan de compensatie voor auteurs en artiesten voor hun misgelopen auteursrechten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Van een totaal van 19,1 miljoen euro krijgt Sabam 16 miljoen euro toegewezen om haar leden te compenseren voor hun misgelopen auteursrechten.

Tijdens zijn persconferentie kondigt de Ministerraad vandaag aan dat de maatregel ter compensatie van de verliezen die auteurs en artiesten in 2020 en 2021 hebben geleden, is goedgekeurd. Die compensatie bedraagt 19,1 miljoen euro, waarvan Sabam 16 miljoen euro ontvangt om haar leden te vergoeden voor hun misgelopen auteursrechten.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis is de financiële situatie van auteurs, muzikanten en producenten alleen maar achteruitgegaan. Door onder meer het verbod op culturele evenementen, feesten, voorstellingen en optredens is de culturele sector al minstens 360 miljoen euro aan inkomsten misgelopen.

"Sabam is uitermate tevreden met de beslissing van de Ministerraad. De goedkeuring van deze compensatie komt er na lange gesprekken tussen de verschillende spelers in de sector. We kunnen alleen maar tevreden zijn dat we erin geslaagd zijn een akkoord te bereiken dat rekening houdt met de problemen en de impact van de crisis op iedereen", verklaart Carine Libert, CEO van Sabam. "Sinds het begin van de coronacrisis hebben onze leden een verlies van 54 miljoen euro geleden. Met deze compensatie kunnen wij hen gedeeltelijk compenseren voor hun misgelopen rechten."

De door de regering toegekende compensatie heeft een dubbel effect: enerzijds helpt ze de auteurs, anderzijds stelt ze Unisono - het platform dat de rechten voor muziekgebruik factureert - in staat de besprekingen met de beroepsfederaties te hervatten.

"Met grote tevredenheid hebben wij een oplossing gevonden die een einde maakt aan het getouwtrek tussen kunstenaars en vertegenwoordigers van de gesloten sectoren", zegt Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie. "We stellen een oplossing voor. We bieden auteurs en artiesten een compensatie aan voor de maanden waarin geen muziek kon worden gespeeld in de gesloten sectoren."

share

Over Sabam

Sabam is dé Belgische vereniging voor auteurs, componisten en uitgevers. Ze beheert de rechten van meer dan 43.000 leden in 5 domeinen: muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur. In 2020 verdeelde Sabam meer dan € 112 miljoen aan auteursrechten. Daarnaast steunde ze via Sabam for Culture datzelfde jaar meer dan 700 lokale culturele initiatieven. Meer dan 200 werknemers zetten zich vanuit Brussel elke dag in voor de rechten van de auteurs. In 2022 viert Sabam haar 100-jarig bestaan.

Perscontact:

Olivier Maeterlinck

Tel: 02/286 83 83

press@sabam.be