Steven De Keyser: de nieuwe CEO van Sabam
december 1, 2021

Vandaag neemt Steven De Keyser de functie op als CEO van Sabam. De Belgische vennootschap voor auteurs, componisten en uitgevers kiest daarmee voor iemand met meer dan 20 jaar ervaring. Steven De Keyser is bovendien vertrouwd met het collectief beheer en heeft een hart voor de creatieve en culturele sector.

 

“De omgeving waarin Sabam werkt is in volle transitie. Denk maar aan de digitalisering van cultuur en de online beleving ervan. Aan de vooravond van haar 100ste verjaardag komt Steven De Keyser aan het hoofd van onze vennootschap. Die zal hij leiden doorheen de verandering en klaarstomen voor de toekomst” legt voorzitter Jan Hautekiet uit.

Een goed georganiseerd collectief beheer van auteursrechten is belangrijker dan ooit. Zowel voor onze auteurs als de gebruikers van hun repertoire willen we een solide, transparante en betrouwbare partner zijn.” vult Hautekiet aan.

“Die visie moet een gemeenschappelijk doel zijn voor alle geledingen van onze vennootschap: het bestuur, het management, de medewerkers én onze vennoten.” besluit hij.

Steven De Keyser antwoordt: “Ik begin met heel veel zin aan deze opdracht. Ik stel vast dat de missie van Sabam nog al te vaak mis of niet begrepen wordt door het brede publiek. Ook wens ik er over te waken dat we nog beter begrijpen wat onze leden van ons verwachten en dat Sabam een duidelijke stem laat horen in alle debatten die haar stakeholders aanbelangen.”

“Vergeet niet dat Covid de vele uitdagingen waarvoor Sabam staat alleen maar heeft versneld. Bovendien heeft ze er ook nieuwe gecreëerd. Hier wendbaar mee omgaan en opportuniteiten grijpen die deze veranderingen met zich meebrengen, worden de grote uitdagingen voor onze mensen en onze organisatie.” besluit Steven De Keyser.

Over Steven De Keyser

Na een opleiding als jurist startte Steven De Keyser zijn carrière aan de Brusselse balie. Na enkele jaren stapte hij over naar het bedrijfsleven, eerst in Brussel, later ook in Londen en Parijs. 

Eind jaren ’90 wordt De Keyser vennoot bij Arthur Andersen & Co (nu Deloitte) en lid van het Executief Comité voor België en Luxemburg. In 2002 wordt hij vennoot bij het internationale advocatenkantoor DLA Piper, waar hij de dagelijkse leiding van de Europese tak uitoefent. Later leidt hij als CEO het octrooi- en merkenbureau Gevers. 

In 2019 wordt Steven De Keyser CEO van de beheersvennootschap Reprobel, dat in 2021 beslist om haar activiteiten operationeel samen te voegen met die van Auvibel.

 

share

Over Sabam

Sabam is de vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ze begeleidt haar leden bij het valoriseren van hun rechten en steunt hen in de creatie, promotie en distributie van hun werken, zowel in België als in het buitenland. Sabam is actief in vijf artistieke disciplines (muziek, film & televisie, theater & dans, visuele kunsten en literatuur) en werkt mee aan de ontwikkeling van de culturele en artistieke economie. Ze vertegenwoordigt ook de rechten van buitenlandse auteurs op het Belgisch grondgebied via nauwe samenwerkingen met buitenlandse auteursverenigingen.  

Perscontact:

Kevin Vandevelde
Tel: 02 286 83 83 
press@sabam.be