Aangifte werk

U kan uw werken online aangeven via onze eServices. De teksten zelf hoeft u niet in te sturen.

Alle rechthebbenden die zijn aangesloten bij Sabam, moeten de aangifte bevestigen.

eServices
Geef uw werken aan, bekijk uw afrekeningen en meer.
Aanmelden

Aangifte van de publicatie

Literaire auteurs hebben recht op een vergoeding ter compensatie van de kopieën die door derden worden gemaakt van hun teksten op een grafische of soortgelijke drager.

Om van de reprografierechten te kunnen genieten hoeft u ons alleen de daartoe bestemde formulieren te bezorgen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de publicatie ervan. De uiterste inzendingsdatum is 30 september.