Lid worden

Als auteur

Het reprografierecht is van groot belang voor alle gepubliceerde auteurs: romanschrijvers, dichters, toneelschrijvers, essayisten, illustratoren, enz. Het reprografierecht wordt onder andere beheerd door Sabam, die daarvoor haar professionele deskundigheid ter beschikking stelt.

Vooraleer Sabam daaraan kan beginnen, is het nodig dat u eerst aandeelhouder wordt van onze vereniging.

Sabam zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt als uw werk op de een of andere manier gebruikt wordt: op radio of televisie, op een website, …

Zolang dat niet het geval is, is het niet nuttig zich bij Sabam aan te sluiten. Wel kan u uw werken al deponeren via www.onlinedepot.be, de gratis depotservice van Sabam die u ook als niet-aandeelhouder kan gebruiken.

Lid worden
Regel uw lidmaatschap online
start hier

 

Als literaire uitgever

Hebt u een overeenkomst gesloten met een of meer auteurs? Gefeliciteerd! In dit geval is het nuttig voor u om lid te worden van Sabam. 

Deze documenten hebt u nodig: 

  • het formulier lidmaatschapsaanvraag als uitgever, ingevuld en ondertekend door de eigenaar, manager of vertegenwoordiger van de uitgeverij;
  • een kopie van de akte die u bij de Kruispuntbank van Ondernemingen hebt neergelegd, met vermelding van uw functie als uitgever en uw bedrijfsnaam;
  • alleen voor rechtspersonen: 
    - een kopie van de statuten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, met vermelding van uw functie als uitgever en de naam waaronder uw vennootschap haar uitgave-activiteiten uitoefent;
    - een bewijs dat u aandeelhouder, wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder of zaakvoerder van het uitgeversbedrijf bent, voor zover dat niet in de statuten staat;
  • een origineel uitgavecontract met aangifteformulier(en) van de uitgegeven werken, ondertekend door alle rechthebbenden; 
  • een bewijs dat de werken die u uitgeeft in de laatste twee jaar vóór uw lidmaatschapsaanvraag in het openbaar zijn gebruikt (bv. door mededeling aan het publiek of reproductie).