Lid worden

Het reprografierecht is van groot belang voor alle gepubliceerde auteurs: romanschrijvers, dichters, toneelschrijvers, essayisten, illustratoren, enz. Het reprografierecht wordt onder andere beheerd door Sabam, die daarvoor haar professionele deskundigheid ter beschikking stelt.

Vooraleer Sabam daaraan kan beginnen, is het nodig dat u eerst aandeelhouder wordt van onze vereniging.

Sabam zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt als uw werk op de een of andere manier gebruikt wordt: op radio of televisie, op een website, …

Zolang dat niet het geval is, is het niet nuttig zich bij Sabam aan te sluiten. Wel kan u uw werken al deponeren via www.onlinedepot.be, de gratis depotservice van Sabam die u ook als niet-aandeelhouder kan gebruiken.

Lid worden
Regel uw lidmaatschap online
start hier

Nadat u zich hebt ingeschreven, ontvangt u nog een mail ter bevestiging samen met meer informatie over het verdere verloop van uw aanvraag tot lidmaatschap.