Afrekeningen

Sabam maakt het onderscheid tussen twee soorten inningen: individuele en collectieve inningen.

Individuele inningen

Individuele inningen zijn inningen waarbij we exact weten voor welke muziekwerken (en dus ook voor welke rechthebbenden) we een bepaald bedrag factureren.

Voorbeelden van individuele inningen zijn concerten, maar ook de inning bij het persen van een digitale drager (cd, dvd,…), bij het maken van reclamespots of videoclips waarin muziek wordt gebruikt, bij online muziekgebruik enz.

Bij deze inningen wordt standaard de lijst van de gebruikte werken opgevraagd zodat we de auteursrechten correct kunnen verdelen.

Collectieve inningen

Collectieve inningen zijn inningen bij de media, in de horeca, enz. Het gaat hier dus met andere woorden om inningen waarbij de uitgevoerde werken niet op voorhand bekend zijn.

Afrekening

Eens de auteursrechten geïnd zijn, moeten ze natuurlijk ook verdeeld worden.

Dit gebeurt op basis van de playlists die we ontvangen en volgens de verdeelsleutel die door de auteurs werd vastgelegd bij de aangifte van het werk.

OPGELET: Vergeet na de aangifte van uw werken zeker ook niet de uitvoeringen ervan regelmatig te signaleren! Dit kan u doen via MySabam.

Wanneer de afrekeningen juist plaatsvinden, kan u bekijken in de lijst hieronder.

Voor inlichtingen over uw rechten in het buitenland en de lijst van de landen waarmee Sabam wederkerigheidscontracten heeft getekend, kan u hieronder terecht.

Overzicht van wederkerigheidscontracten