Lid worden

Als auteur

Als componist of auteur is het niet altijd even eenvoudig om zelf uw auteursrechten te beheren. Sabam kan u hierbij helpen.

Vooraleer Sabam daaraan kan beginnen, is het nodig dat u eerst aandeelhouder wordt van onze vereniging.

Sabam zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt als uw werk op de een of andere manier gebruikt wordt: tijdens een concert, op radio of televisie, op een cd, een website, een download- of streamingplatform.

Zolang dat niet het geval is, is het niet nuttig zich bij Sabam aan te sluiten. Wel kan u uw werken al deponeren via www.onlinedepot.be, de gratis depotservice van Sabam die u ook als niet-aandeelhouder kan gebruiken.

 

Lid worden
Regel uw lidmaatschap online
start hier

Nadat u zich hebt ingeschreven, ontvangt u nog een mail ter bevestiging samen met meer informatie over het verdere verloop van uw aanvraag tot lidmaatschap.

Als muziekuitgever

Hebt u een contract getekend met een of meerdere auteurs? Proficiat! Dan is het een goed idee om u als aandeelhouder aan te sluiten bij Sabam. Hieronder vindt u een lijst van de documenten die we nodig hebben.

  • het formulier van aanvraag tot lidmaatschap als uitgever ingevuld en ondertekend door de eigenaar, beheerder of mandataris;
  • het bewijs van de akte die u deponeerde bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (het vroegere handelsregister). Daarin moet uw functie als uitgever en uw firmanaam vermeld staan;
  • Alleen voor rechtspersonen: een exemplaar van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met daarin vermelding van uw functie als uitgever en de naam waaronder uw vennootschap haar uitgaveactiviteiten uitvoert.
  • Alleen voor rechtspersonen: het bewijs van aandeelhouderschap of zaakvoerders of nog, bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging als deze niet zijn opgenomen in de statuten;
  • voor werken die deel uitmaken van het uitgavefonds: een uitgavecontract dat alle rechthebbenden ondertekenden voor minstens 5 werken (of werken met een minimumduur van 15 minuten) en, in geval van co-uitgave, voor minstens 10 werken (of werken met een minimumduur van 30 minuten);
  • het aangifteformulier agreement originele uitgave;
  • voor elk werk: het aangifteformulier voor uitgegeven muziekwerken;
  • het bewijs dat u de werken die u uitgeeft daadwerkelijk exploiteert. Dat kan via commerciële geluidsdragers (commerciële cassette of cd, plaat of grafische uitgave, link I-Tunes…….) of andere dragers die de exploitatie aantonen of via of een opvoeringsbewijs (link YouTube, …)

Vragen?

Zit u met vragen over uw aansluiting als uitgever? Neem contact op met onze Customer Service op het nummer 02/286.84.84 of via mail affiliation@sabam.be. Zij helpen u met plezier verder.

Hebt u een contract getekend met een andere uitgever als subuitgever? Neem dan contact op met onze Customer Service via affiliation@sabam.be.
Voor sub-uitgavecontracten verwijzen we naar artikel 7 van ons algemeen reglement. Hier het aangifteformulier agreement subuitgave.