Sabam zal uitzonderlijk gesloten zijn op maandag 21 juni.
Onze medewerkers staan alle andere werkdagen voor u klaar, van 9u30 tot 13u, op het nummer 02 286 84 84.

Lid worden

Als auteur

Als componist of auteur is het niet altijd even eenvoudig om zelf uw auteursrechten te beheren. Sabam kan u hierbij helpen.

Vooraleer Sabam daaraan kan beginnen, is het nodig dat u eerst aandeelhouder wordt van onze vereniging.

Sabam zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt als uw werk op de een of andere manier gebruikt wordt: tijdens een concert, op radio of televisie, op een cd, een website, een download- of streamingplatform.

Zolang dat niet het geval is, is het niet nuttig zich bij Sabam aan te sluiten. Wel kan u uw werken al deponeren via www.onlinedepot.be, de gratis depotservice van Sabam die u ook als niet-aandeelhouder kan gebruiken.

 

Lid worden
Regel uw lidmaatschap online
start hier

Nadat u zich hebt ingeschreven, ontvangt u nog een mail ter bevestiging samen met meer informatie over het verdere verloop van uw aanvraag tot lidmaatschap.

Als muziekuitgever

Hebt u een contract getekend met een of meerdere auteurs? Proficiat! Dan is het een goed idee om u als aandeelhouder aan te sluiten bij Sabam. Hieronder vindt u een lijst van de documenten die we nodig hebben.

  • het formulier van aanvraag tot lidmaatschap als uitgever ingevuld en ondertekend door de eigenaar, beheerder of mandataris;
  • het bewijs van de akte die u deponeerde bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (het vroegere handelsregister). Daarin moet uw functie als uitgever en uw firmanaam vermeld staan;
  • Alleen voor rechtspersonen: een exemplaar van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met daarin vermelding van uw functie als uitgever en de naam waaronder uw vennootschap haar uitgaveactiviteiten uitvoert.
  • Alleen voor rechtspersonen: het bewijs van aandeelhouderschap of zaakvoerders of nog, bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging als deze niet zijn opgenomen in de statuten;
  • voor werken die deel uitmaken van het uitgavefonds: een uitgavecontract dat alle rechthebbenden ondertekenden voor minstens 5 werken (of werken met een minimumduur van 15 minuten) en, in geval van co-uitgave, voor minstens 10 werken (of werken met een minimumduur van 30 minuten);
  • het aangifteformulier agreement originele uitgave;
  • voor elk werk: het aangifteformulier voor uitgegeven muziekwerken;
  • het bewijs dat u de werken die u uitgeeft daadwerkelijk exploiteert. Dat kan via commerciële geluidsdragers (commerciële cassette of cd, plaat of grafische uitgave, link I-Tunes…….) of andere dragers die de exploitatie aantonen of via of een opvoeringsbewijs (link YouTube, …)

Vragen?

Zit u met vragen over uw aansluiting als uitgever? Neem contact op met onze Customer Service op het nummer 02/286.84.84 of via mail affiliation@sabam.be. Zij helpen u met plezier verder.

Hebt u een contract getekend met een andere uitgever als subuitgever? Neem dan contact op met onze Customer Service via affiliation@sabam.be.
Voor sub-uitgavecontracten verwijzen we naar artikel 7 van ons algemeen reglement. Hier het aangifteformulier agreement subuitgave.