Lid worden

Als auteur

Als componist of auteur is het niet altijd even eenvoudig om zelf uw auteursrechten te beheren. Sabam kan u hierbij helpen.

Vooraleer Sabam daaraan kan beginnen, is het nodig dat u eerst aandeelhouder wordt van onze vereniging.

Sabam zorgt ervoor dat u een vergoeding ontvangt als uw werk op de een of andere manier gebruikt wordt: tijdens een concert, op radio of televisie, op een cd, een website, een download- of streamingplatform.

Zolang dat niet het geval is, is het niet nuttig zich bij Sabam aan te sluiten. Wel kan u uw werken al deponeren via www.onlinedepot.be, de gratis depotservice van Sabam die u ook als niet-aandeelhouder kan gebruiken.

 

Lid worden
Regel uw lidmaatschap online
start hier

 

Als muziekuitgever

Hebt u een contract getekend met een of meerdere auteurs? Proficiat! Dan is het een goed idee om u als aandeelhouder aan te sluiten bij Sabam. Hieronder vindt u een lijst van de documenten die we nodig hebben.

 • het formulier van aanvraag tot lidmaatschap als uitgever ingevuld en ondertekend door de eigenaar, beheerder of mandataris;
 • het bewijs van de akte die u deponeerde bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (het vroegere handelsregister). Daarin moet uw functie als uitgever en uw firmanaam vermeld staan;
 • Alleen voor rechtspersonen: een exemplaar van de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met daarin vermelding van uw functie als uitgever en de naam waaronder uw vennootschap haar uitgaveactiviteiten uitvoert.
 • Alleen voor rechtspersonen: het bewijs van aandeelhouderschap of zaakvoerders of nog, bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordiging als deze niet zijn opgenomen in de statuten;
 • Wat het uitgavefonds betreft:
  - een origineel of co-uitgavecontract met aangifteformulier(en) van de uitgegeven werken, ondertekend door alle rechthebbenden, en het aangifteformulier ‘agreement – originele uitgave’;
  - of een subuitgavecontract ondertekend door beide partijen met betrekking tot ofwel individuele afstanden voor een aantal werken, ofwel algemene vertegenwoordiging van een uitgavecataloog die onder collectief beheer van een Belgische auteursvereniging valt, en het aangifteformulier ‘agreement subuitgave’;
  - of een contract tot overname van een uitgavefonds dat door beide partijen is ondertekend.
 • een bewijs dat de werken die u uitgeeft in de laatste twee jaar vóór uw lidmaatschapsaanvraag in het openbaar zijn gebruikt (bv. door mededeling aan het publiek of reproductie).

Vragen?

Zit u met vragen over uw aansluiting als uitgever? Neem contact op met onze Customer Service op het nummer 02/286.84.84 of via mail affiliation@sabam.be. Zij helpen u met plezier verder.

Hebt u een contract getekend met een andere uitgever als subuitgever? Neem dan contact op met onze Customer Service via affiliation@sabam.be.
Voor sub-uitgavecontracten verwijzen we naar artikel 7 van ons algemeen reglement. Hier het aangifteformulier agreement subuitgave.